System białych certyfikatów

Każdy, kto miał do czynienia z zagadnieniami z zakresu efektywności energetycznej, spotkał się z pojęciem białych certyfikatów. Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty? Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?

Na czym polega wsparcie dla efektywności energetycznej

Ochrona środowiska jest od wielu lat priorytetem w Unii Europejskiej i krajach członkowskich. Temat ochrony środowiska jest ściśle związany z oszczędnością oraz efektywnością energetyczną. To właśnie zwiększanie efektywności energetycznej stanowi indykatywny cel dla państw członkowskich UE. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że są one zobowiązane do działań mających na celu oszczędność energii. Mimo to wprowadzono mechanizm motywujący – białe certyfikaty. W uproszczeniu jest to element systemu świadectw za podniesienie efektywności energetycznej.
 
Białe certyfikaty poświadczają zaoszczędzenie danej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Są one również dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Podstawowy element systemu stanowi nałożenie na podmioty działające na rynku energetycznym obowiązku uzyskania określonych oszczędności energetycznych w wyniku działań zmierzających do zwiększenia wydajności energetycznej. Dany podmiot przedstawia odpowiednią ilość białych certyfikatów, które zostają umorzone, jeśli dokonał właściwych tym certyfikatom oszczędności. W przypadku niedopełnienia w całości obowiązku oszczędności istnieje możliwość uiszczenia przez podmiot opłaty zastępczej, która reguluje niewielką część obowiązkowej sumy. Jest również możliwy zakup dodatkowych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Rozliczenia z zakresu obowiązku uzyskania oszczędności dokonuje Regulator Rynku Energetycznego. Celem certyfikatów jest stymulowanie oszczędności i wspieranie rozwoju rozwiązań z zakresu efektywności.

 

Co trzeba zrobić żeby uzyskać białe certyfikaty

Obecnie działanie Systemu Białych Certyfikatów opiera się o zasady zapisane w nowej Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. O certyfikaty energetyczne mogą się ubiegać jedynie planowane oraz jeszcze nierozpoczęte modernizacje, które będą się przyczyniać do oszczędności energii.
 
Chcąc ubiegać się o białe certyfikaty, trzeba wykazać oszczędność na poziomie min. 10 toe* (420GJ/116MWh). Wartość rynkową szacuje się na podstawie transakcji giełdowych oraz opłaty zastępczej ustalanej przez Prezesa Regulacji Energii. Urząd Regulacji Energii przeprowadza ciągły nabór wniosków.
 
Wśród przedsięwzięć skutkujących uzyskaniem białego certyfikatu możemy wymienić m.in.:

 • modernizację lub wymianę izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,
 • wdrożenie systemów sterowania układami ciepło-chłód,
 • termomodernizację budynków i obiektów przemysłowych,
 • modernizację opraw oświetleniowych lub źródeł światła,
 • odzysk energii w procesach przemysłowych,
 • ograniczanie strat na przesyle energii,
 • modernizację instalacji sprężonego powietrza,
 • optymalizację ciągów transportowych paliw lub mediów,
 • wymianę silników, napędów i układów sterowania,
 • modernizację źródeł ciepła
 • inne działania poprawiające efektywność energetyczną instalacji/urządzeń

 

Jak Veolia może pomóc w podniesieniu efektywności energetycznej

Veolia – firma, która w Polsce od 20 lat oferuje rozwiązania w zakresie  efektywności energetycznej – proponuje kompleksową pomoc w ramach pozyskiwania białych certyfikatów.

Współpraca rozpoczyna się od wytypowania we współpracy z Klientem właściwych przedsięwzięć mogących otrzymać białe certyfikaty. Następnie po wykonaniu przez Veolię audytu zostaje przygotowany wniosek do URE. Veolia odpowiada za zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury z URE i pełną komunikację z urzędem podczas całego procesu. Na koniec następuje rozliczenie finansowe z klientem wedle ustalonego w umowie modelu.


Oferta pozyskanie białych certyfikatów może być elementem szerszej strategii szczegółowego planowania, wdrożenia i nadzoru nad działaniami z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej. Z takiej oferty skorzystała Spółdzielnia im. Stefana Batorego w Łodzi, która obecnie zarządza ponad 100 budynkami. Pierwsza współpraca z Veolią rozpoczęła się od dostaw ciepła systemowego. Współpraca w kolejnych latach została rozszerzona o usługi związane z odpowiedzialnością za prawidłowe utrzymanie instalacji i węzłów ciepłowniczych należących do spółdzielni. W ramach umowy Veolia zmodernizowała i wyposażyła węzły w pełną automatykę, która umożliwia analizę zużycia ciepła online. Inwestycję poprzedziło wykonanie audytów efektywności energetycznej i pozyskanie białych certyfikatów. Oferta Veolii stanowi obecnie jedną z najbardziej kompleksowych i wygodnych propozycji tego typu na rynku od jednego dostawcy. Pozwala nie tylko na skuteczne prowadzenie nowoczesnej gospodarki energetycznej, ale daje możliwość uruchomienia dodatkowego źródła dochodu.
 
*toe - tona oleju ekwiwalentnego energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg. Używany do opisu wartości energii.

 

Komfort użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii
Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych  zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast. 
Inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne należą do najważniejszych, jakie podejmują miasta i gminy.