Małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym

Nie wiesz co zrobić z frakcjami resztkowymi (pre-RDF i RDF) pochodzącymi z odpadów komunalnych, których nie możesz poddać dalszemu recyklingowi? Veolia ma dla Ciebie rozwiązanie:

Mała ciepłownia opalana paliwem alternatywnym pre-RDF i RDF

Oferujemy usługę termicznego przekształcania frakcji resztkowej (pre-RDF i RDF) oraz produkcji ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego. Zaprojektujemy, sfinansujemy, wybudujemy i będziemy zarządzać ciepłownią, opalaną frakcjami resztkowymi z przetwarzania odpadów komunalnych, tzw. pre-RDF. Jej moc zostanie dostosowana do zapotrzebowania na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) i ilości odpadów pochodzących z lokalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) .

Realizacja przedsięwzięcia  możliwa jest gdy samorząd jest właścicielem Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz Lokalnego  Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Struktura projektu:

 • Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, dostosowanie ciepłowni do nowych standardów emisyjnych, modernizacja przestarzałych źródeł ciepła, dywersyfikacja miksu paliwowego
 • Nadpodaż frakcji resztkowych pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych tzw. (pre-RDF) – około 3-4 mln ton rocznie

 

 • Brak możliwości składowania frakcji  o CV >6 MJ/kg
 • Praktyczny brak możliwości zwiększenia odbioru pre-RDF i RDF przez przemysł cementowy
 • Wysoki i ciągle wzrastający koszt zagospodarowania pre-RDF i RDFw przetargach publicznych
 • Brak ofert na zagospodarowanie pre-RDF i RDF  w przetargach publicznych
 • Problem „płonących” tymczasowych magazynów pre-RDF
 • Wzrastająca „opłata marszałkowska”  w roku 2020 - do 270 zł/tonę

 

Korzyści dla partnera samorządowego:

 • Niższe koszty zagospodarowania frakcji resztkowych pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
 • Gwarancja odbioru i przetworzenia frakcji resztkowej (pre-RDF i RDF)
 • Stabilna cena świadczonej usługi znana w momencie podpisania umowy
 • Stabilny koszt produkcji ciepła
 • Brak konieczności zakupu alokacji CO2
 • Ochrona środowiska poprzez wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego
 • Długoletnia współpraca ze sprawdzonym partnerem prywatnym

 

Formy współpracy:

Umowy PPP:

 • DBO – (Design Build Operate) - projekt, budowa, operowanie po stronie Veolia  –finansowanie i własność instalacji po stronie samorządu
 • DBFOOT – (Design Build Finance Own Operate Transfer) - projekt, budowa, finansowanie, operowanie oraz własność instalacji w trakcie trwania umowy po stronie Veolia, przeniesienie własności instalacji na samorząd po okresie umownym

Umowy O&M:

 • Długotrwały kontrakt na zarządzanie (10-30 lat) obiektami WtE wybudowanymi przez władze lokalne

Umowa O&M + Gwarancja wyniku:

 • Dyspozycyjności (ilości przetwarzanych odpadów)
 • Wolumenów produkcji energii elektrycznej
 • Wolumenów produkcji ciepła

Wiedza i doświadczenie Veolii w energetycznym przekształcaniu odpadów:

 • 63 eksploatowane instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz frakcji pre-RDF
 • 10,8  miliona ton rocznie termicznie przekształcanych odpadów wytwarzanych przez 75 milionów ludzi
 • 3 227 TWh sprzedanej energii elektrycznej
 • 8 568 TJ sprzedanego ciepła
 • Potrafimy optymalnie zaprojektować instalację w oparciu o nasze doświadczenia z eksploatacji
 • Nie jesteśmy powiązani z konkretną technologią, czy konkretnym dostawcą technologii
 • W zależności od potrzeb Klienta, wybieramy najlepszą technologię i jej dostawcę
 • Realizujemy już taki projekt w Zamościu. Więcej informacje na www.obiegprzyszlosci.pl