Rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej

Naszą misją jest odnawianie zasobów świata. Proponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizowanie wykorzystania surowców pierwotnych oraz ich ponowne użycie w procesach produkcyjnych.

Naszą misją jest odnawianie zasobów świata. Proponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizowanie wykorzystania surowców pierwotnych oraz ich ponowne użycie w procesach produkcyjnych.

Mając na uwadze ochronę środowiska, oferujemy:

 • zamianę obecnie wykorzystywanego paliwa węglowego na przyjazne środowisku (biomasa, paliwo alternatywne)

 • wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu – mała kogeneracja

 • wykorzystanie biogazu wytworzonego w beztlenowym oczyszczaniu ścieków

 • odzysk ciepła z procesów technologicznych

 • odzysk wody i jej ponowne wykorzystanie

 • wykorzystanie osadów ściekowych do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła

 • wykorzystanie ekologicznych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła)

Dowiedz się więcej! 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Świadczymy usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania pochodzących z przemysłu energetycznego:

 • popiół lotny
 • żużel
 • mieszanki popiołowo-żużlowe
 • produkty odsiarczania spalin (IOS/PPR), w tym gipsy
 • kruszywa recyklingowe

Zobacz, co robimy w tym obszarze! 

Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.
Veolia oferuje zarządzanie systemami dystrybucji wody, oczyszczalniami ścieków, odzysk wody i innych substancji w procesach przemysłowych.
Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów.
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 
Veolia oferuje Klientom korzystającym z innych usług Veolii energię elektryczną i ciepło wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii.
Veolia może zaoferować Klientom korzystającym z innych usług Veolii, sprzedaż TPA energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w atrakcyjnych cenach.