Różnorodność

Zobowiązaliśmy się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności 

Veolia zobowiązała się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.

Jesteśmy różni i to nas wyróżnia. 

  •  Łączymy energie różnych pokoleń i ludzi w różnym wieku. Uczymy się wzajemnie od siebie. 
  •  Statystycznie 19% naszej załogi to kobiety ale za to stanowią one 40%najwyższej kadry menedżerskiej.
  •  Dzielimy się na pracowników operacyjnych i administracyjnych
  •  Część z nas zamieszkuje wielkie aglomeracje, część mniejsze miejscowości
  •  Pracują z nami obcokrajowcy
  •  Mamy grupę aktywnych wolontariuszy 
  •  Jesteśmy Mobilni – migrujemy w ramach spółek Grupy

 

Jest z nami energia kobiet

Różnorodność to także wzmacnianie kobiet i potencjału kobiet. To szereg działań mających na celu zwiększenie ilościowej i jakościowej obecności pań na różnych poziomach organizacji, a zwłaszcza wśród kadry menedżerskiej i w zarządach firm naszej Grupy. Pomagamy kobietom wykorzystać ich pełen potencjał tak, aby służył on im samym, jak i zespołom, które współtworzą w ramach harmonijnej i wolnej od stereotypów współpracy kobiet i mężczyzn.