Zarządzanie jakością

Dokładamy wszelkich starań, by świadczyć usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta i według ściśle określonych standardów jakościowych kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

 


Grupa Veolia w Polsce  dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi zgodnie
z oczekiwaniami klienta i według ściśle określonych standardów jakościowych kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wdrożony certyfikowany system zarządzania Grupy spełnia następujące normy: 

  • ISO 9001 Systemy zarządzania jakością,
  • ​ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego, 
  • ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • ISO 37001 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Ponadto część spółek spełnia dodatkowe standardy: 

  • ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,  
  • ISO 50001 Systemy zarządzania energią,
  • ​ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji