Ciepło i pozostałe media

Zarządzasz obiektem w branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej lub masz inny obiekt produkcyjny – poznaj naszą kompleksową ofertę w zakresie dostaw mediów, usług energetycznych oraz zarządzania obiektami.

Jesteśmy długoletnim zaufanym partnerem dla sektora przemysłowego. Projektujemy, budujemy oraz zarządzamy rozwiązaniami technologicznymi z obszaru mediów przemysłowych, z możliwością finansowania inwestycji. Świadczymy usługi w perspektywie długoterminowej na warunkach ustalonych w momencie rozpoczęcia współpracy.

Proponujemy indywidualne rozwiązania energetyczne, obejmujące:

 • doradztwo w zakresie doboru najlepszych rozwiązań technicznych

 • wybór najbardziej odpowiadającego modelu współpracy

 • zaprojektowanie instalacji

 • możliwość sfinansowania inwestycji

 • obsługę multitechniczną urządzeń i instalacji obiektowych

 • utrzymanie techniczne, serwis i konserwację

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Gwarantujemy bezpieczne dostawy następujących mediów:

 • ciepło i para technologiczna (również z wykorzystaniem paliwa alternatywnego)

 • sprężone powietrze i próżnia

 • energia elektryczna

 • chłód i woda lodowa

 • gaz ziemny

 • gazy techniczne

Mamy świadomość, że sektor przemysłowy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło, energię elektryczną oraz wodę. Optymalizacja zużycia mediów jest kluczowym elementem, który pozwoli na obniżenie kosztów, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i poprawę wizerunku przedsiębiorstwa.

Razem możemy stawić czoła wyzwaniom stojącym przed sektorem przemysłowym, takim jak:

 • redukcja kosztów

 • redukcja emisji

 • wydajność

 • bezpieczeństwo dostaw mediów

 • higiena i bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej!

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane na inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
Veolia może zaoferować Klientom korzystającym z innych usług Veolii, sprzedaż TPA energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w atrakcyjnych cenach.