Veolia w Polsce

Działamy w Polsce od ponad 25 lat, jesteśmy sprawdzonym partnerem miast i przemysłu. Oferujemy innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów.

Grupa Veolia w Polsce od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4600 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 123 samorządach, w 58 zarządza sieciami ciepłowniczymi.
Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding) oraz 7 głównych spółek operacyjnych:

​oraz ich spółki zależne.
 

Energy

•Produkcja i dystrybucja ciepła systemowego
•Indywidualne rozwiązania energetyczne (projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie źródłem)
•Efektywność energetyczna

Water

•Kompleksowe zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, w tym produkcja, uzdatnianie i dystrybucja
•Odbiór i oczyszczanie ścieków
•Redukcja strat

Waste management

•Zarządzanie odpadami (płynnymi i stałymi, bezpiecznymi i niebezpiecznymi)
•Termiczne przekształcanie odpadów