Woda, ścieki, osady ściekowe

Veolia świadczy wysokiej klasy usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych, na rzecz samorządów oraz przemysłu.

W Polsce Veolia proponuje rozwiązania poprawiające efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, np. poprzez redukcje ilości wody niesprzedanej, podnoszenie efektywności energetycznej. Oferuje również kontrakty operatorskie, umowy koncesji z podmiotami publicznymi i prywatnymi, realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Grupa Veolia jest udziałowcem większościowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, spółki działającej na rzecz 80 tys. mieszkańców Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego oraz Woźnik.

Veolia Water Technologies to spółka oferująca rozwiązania z zakresu uzdatniania wody pitnej, przygotowania wody procesowej, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przeróbki osadów ściekowych.  Firma specjalizuje się w realizacji inwestycji pod klucz, jak również obsługuje wszystkie fazy projektu począwszy od projektowania poprzez badania pilotowe, dostawę urządzeń, nadzór nad realizacją aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Water

Realizacje:

8 oczyszczalni ścieków komunalnych 
34 oczyszczalni ścieków przemysłowych 
suszarni osadów ściekowych
5 spalarnii osadów ściekowych
9 stacji uzdatniania wody

Water

Obsługiwane obiekty:

12 ujęć wody
stacje uzdatniania wody
oczyszczalni ścieków
45 przepompowni ścieków
1 laboratorium akredytowane

 

Water

Łączna długość eksploatowanych sieci*:

sieć wodociągowa: 683 km
sieć kanalizacyjna: 393,8 km

*dane za 2016