Efektywność energetyczna w praktyce

Zagadnienia z zakresu efektywności energetycznej obejmują szereg elementów, które należy brać pod uwagę rozpatrując kwestię zwiększenia sprawności energetycznej infrastruktury, budynków i obiektów przemysłowych. Poza oczywistymi wyzwaniami z zakresu inżynierii i planowania, warto dokładnie przestudiować właściwe przepisy i dyrektywy.

Podstawy i przepisy

Ujmując najprościej, efektywność energetyczna oznacza stopień przygotowania obiektu do zapewnienia komfortu użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii.
 
Podnosząc efektywność energetyczną obiektu, musimy brać pod uwagę nie tylko komfort, ale szczegółowe wymagania nakładane przez ustawodawcę. Efektywność nowo budowanych, nowo projektowanych lub przechodzących przebudowę obiektów jest regulowana przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poziom tych wymagań jest stopniowo podnoszony aż do 2021 roku. Dzięki temu zmiany mające na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów będzie można przeprowadzać stopniowo.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Rozszerzony został również obowiązek przeprowadzania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych dla wszystkich budynków. Zmianie uległ ponadto zakres analizy. Celem tych działań prawnych jest upowszechnienie rozwiązań alternatywnych, takich jak zdecentralizowane systemy dostawy energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ogrzewanie lokalne, pomy ciepła, kogeneracje, itd. Jest więc jasne, że sprawność energetyczna powinna być jednym z podstawowych punktów na liście każdego, kto zaczyna budowę lub remont budynku.
 

Praktyczne rozwiązanie

Korzyści wynikające z wprowadzenia rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej i systemów zarządzania energią budynku wykraczają poza spokój wynikający ze świadomości zgodności z przepisami. Poza oczywistym zwiększeniem wydajności, możemy liczyć na obniżenie kosztów mediów i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie wymienione korzyści oraz obowiązki wynikające z przepisów powodują, że jeśli planujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, warto wybrać właściwego podwykonawcę. Najwygodniejsza jest współpraca z partnerem, który będzie w stanie przeprowadzić właściwe audyty energetyczne, zarekomendować na ich  podstawie odpowiednie działania, objąć inwestycję nadzorem z zakresu efektywności energetycznej, pozyskać dodatkowe przychody pochodzące z działań podnoszących efektywność energetyczną (tzw. „białe certyfikaty”) oraz dokonać instalacji właściwych urządzeń monitorujących zużycie energii i działanie instalacji. Nie bez znaczenia będzie także znajomość i możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii.

 

Kogo wybrać?

Wśród dostawców oferujących rozwiązania z zakresu zarządzania energią warto wymienić firmę Veolia, która działa na polskim rynku od 20 lat. Veolia jako dostawca ciepła systemowego w ponad 40 miastach konsekwentnie inwestuje w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury dystrybucyjnej oraz produkcyjnej, tworząc i wdrażając efektywne rozwiązania, które są równocześnie przyjazne dla środowiska. Klientom podłączonym do sieci ciepłowniczej Veolia oferuje dostęp do danych online i raportowanie zużycie ciepła. Po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń i dzięki zdalnemu zarządzaniu Veolia jest w stanie zoptymalizować zużycie ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego dla użytkowników.  Takie rozwiązania znacząco mogą przyczynić się do obniżenia wysokości rachunków co jest szczególnie istotne w obliczu rosnących cen energii. Z takiego rozwiązania skorzystała Pabianicka Spółdzielnia mieszkaniowa, która należy do jednej z największych w Polsce (15 tys. lokali mieszkalnych). Współpraca z Veolią rozpoczęła się w 2012 kiedy spółdzielnia szukała rozwiązania na zmniejszenie wydatków na energię. Veolia zaproponowała opracowanie i wdrożenie Programu Efektywności Cieplnej. W efekcie współpraca została poszerzona o koleje usługi na obsługę węzłów i sieci wewnętrznych poprzez usługę legalizacji aż po uzyskanie białych certyfikatów.
 
Dla osób i podmiotów zainteresowanych podnoszeniem efektywności energetycznej najistotniejszą informacją będzie to, że firma jest w stanie zaoferować pełen pakiet usług.  Veolia stanowi dla klienta swoisty „one stop shop” – partnera, który kompleksowo podejdzie do kwestii podniesienia efektywności energetycznej i zaproponuje rozwiązania szyte na miarę. Od audytu i rekomendacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, poprzez nadzór nad procesem inwestycyjnym i wsparciem w zakresie finansowania inwestycji. Z perspektywy klienta jest to nieoceniona pomoc nie tylko z punktu widzenia rozwiązań inżynieryjnych, ale również w związku z koniecznością nawigacji w gąszczu przepisów krajowych i unijnych. Dzięki współpracy z wiarygodnym dostawcą rozwiązań mamy spokój wynikający ze świadomości właściwego wykonania usługi, który będzie skutkował obniżeniem kosztów, ekologicznym wizerunkiem  i zwiększeniem komfortu – także psychicznego.

Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?
Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych  zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast. 
Inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne należą do najważniejszych, jakie podejmują miasta i gminy.