Aktualności

Aktualność
Aktualność
Aktualność
Aktualność
XXII Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach to bardzo istotny punkt w kalendarzu wydarzeń biznesowych całej branży. Także w kalendarzu Grupy Veolia – największego prywatnego przedsiębiorstwa w tej branży. W Międzyzdrojach nie można nie być – tam odbywa się wymian poglądów, prezentowanie stanowisk, krótkei dyskusje i długie rozmowy.
Aktualność
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.