Kierownictwo Grupy

 • Frédéric Faroche
  Dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu
 • Luiz Hanania
  Dyrektor finansowy Grupy Veolia w Polsce, wiceprezes zarządu
 • Agata Mazurek-Bąk
  Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu
 • Krzysztof Zamasz
  Dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu
 • Marcin Orłowski
  Dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu