Kierownictwo Grupy

 • Frédéric Faroche
  Dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu
 • Fabien Ferrer
  Zastępca dyrektora generalnego grupy Veolia w Polsce, wiceprezes zarządu
 • Alexandre Farion
  Dyrektor handlowy grupy Veolia w Polsce, członek zarządu
 • Agata Mazurek-Bąk
  Dyrektor HR grupy Veolia w Polsce, członek zarządu
 • Philippe Gastaud
  Dyrektor operacyjny grupy Veolia w Polsce, członek zarządu
 • Luiz Hanania
  Dyrektor finansowy grupy Veolia w Polsce, członek zarządu