Cel Veolii

Cel Veolii został wyrażony w strategicznym dokumencie, będącym wynikiem konsultacji i zaangażowania. Grupa postrzega Cel jako sposób wdrożenia wizji firmy, budującej wartość dla wszystkich interesariuszy, nie tylko grona udziałowców.

...CEL...

Nasz Cel to coś więcej niż intencja. To podejście, które mobilizuje całą Grupę Veolia. 

Cel Veolii został wyrażone w strategicznym dokumencie, będącym wynikiem licznych konsultacji i zaangażowania na najwyższym szczeblu. Grupa postrzega Cel jako sposób wdrożenia wizji firmy, budującej wartość dla wszystkich interesariuszy, nie tylko grona udziałowców.  Cel to metoda zarządzania organizacją, która umożliwi wdrożenie wielopłaszczyznowego podejścia do wyników Grupy i dzielenie się tworzoną wartością. Cel ma zasadnicze znaczenie dla globalnej polityki Veolii i jest w pełni zintegrowany z nowym program strategicznym "Impact 2023". 

 

Veolia, jako grupa przekonana co do roli i użyteczności przedsiębiorstw w spełnianiu oczekiwań społeczeństwa, z inicjatywy swojego Prezesa i Dyrektora Generalnego została jedną z pierwszych francuskich firm, które zdefiniowały swój cel.

25 LAT VEOLII W POLSCE

W Veolii jesteśmy przekonani, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Dążymy więc, poprzez nasze działania, do zwiększenia wpływu na wszystkich naszych interesariuszy, czy to w aspekcie ochrony środowiska, w wymiarze społecznym, a także finansowym.
Frédéric Faroche
prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia Polska, w latach 2018- 2023.