Cel Veolii

...CEL...

Nasz "Cel" to coś więcej niż intencja. To podejście, które mobilizuje całą Grupę Veolia. 

"Cel" Veolii został wyrażone w strategicznym dokumencie, będącym wynikiem licznych konsultacji i zaangażowania na najwyższym szczeblu. Grupa postrzega "Cel" jako sposób wdrożenia wizji firmy, budującej wartość dla wszystkich interesariuszy, nie tylko grona udziałowców.  "Cel" to metoda zarządzania organizacją, która umożliwi wdrożenie wielopłaszczyznowego podejścia do wyników Grupy i dzielenie się tworzoną wartością. "Cel" ma zasadnicze znaczenie dla globalnej polityki Veolii i jest w pełni zintegrowany z nowym program strategicznym "Impact 2023". 

 

Veolia, jako grupa przekonana co do roli i użyteczności przedsiębiorstw w spełnianiu oczekiwań społeczeństwa, z inicjatywy swojego Prezesa i Dyrektora Generalnego została jedną z pierwszych francuskich firm, które zdefiniowały swój cel.
Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019r. jest kolejnym, po Raporcie Wpływu z 2017r., dokumentem, który podsumowuje nasze kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach firmowej polityki odpowiedzialności społecznej. Opisuje on, w jaki sposób Grupa Veolia w Polsce codziennie pracuje nad budowaniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa energetycznego.
FRÉDÉRIC FAROCHE
DYREKTOR GENERALNY GRUPY VEOLIA W POLSCE, PREZES ZARZĄDU

Pobierz raport

PDF
Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019r. (5.57 MB)