Veolia Poland

Veolia dostarcza szeroki wachlarz usług w dziedzinie produkcji i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.
Veolia dostarcza energię i media przemysłowe klientom przemysłowym, obiektom mieszkalnym i użyteczności publicznej.
Veolia w Polsce korzysta z synergii doświadczeń i rozwiązań technologicznych stosowanych przez Grupę na całym świecie.
Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradczą Deloitte.
Raport podsumowuje kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach polityki odpowiedzialności społecznej Grupy Veolia w Polsce.
Bieżące informacje i materiały dla mediów