Program Otwartych Innowacji

Innowacje to rezultat połączenia wizji, inspiracji, praktycznej myśli technicznej i zdolności do jej realizacji.

PL  | ENG

Innowatorze - zgłoś się!

Innowacje to rezultat połączenia wizji, inspiracji, praktycznej myśli technicznej i zdolności do jej realizacji. Wiemy, że zespolenie wszystkich tych elementów jest dużym wyzwaniem. Dlatego, jeśli posiadasz innowacyjne rozwiązanie dotyczące kluczowych dla nas obszarów i chciałbyś skutecznie wcielić je w życie, nie wahaj się i zgłoś swój pomysł do Programu Otwartych Innowacji.

Pomysłodawcą i koordynatorem Programu jest Departamentu Innowacji Veolii, który na co dzień odpowiada za budowanie i szerzenie kultury innowacji w Grupie oraz wdrażanie i testowanie nowych rozwiązań.

Połączmy więc siły – działajmy razem!

Kogo szukamy?

Otwieramy się na: start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz uczelnie i instytuty badawcze. Poszukujemy rozwiązań zweryfikowanych w warunkach przemysłowych lub gotowych do komercjalizacji.

START-UPY

 

MŚP

 

UCZELNIE I INSTYTUTY BADAWCZE

INNOWATORZY

 

Kluczowe obszary innowacji 

Stawiamy na innowacje w następujących, kluczowych dla Veolii obszarach.

DEKARBONIZACJA CIEPŁOWNICTWA

 • sieci ciepłownicze 4 i 5 generacji
 • wykorzystanie ciepła odpadowego
 • zarządzanie rozproszonymi źródłami ciepła
 • wykorzystanie OZE do wytwarzania energii cieplnej
 • energy to heat, wielkoskalowe pompy ciepła
 • geotermia w redukcji spalania węgla w systemach ciepłowniczych
 • alternatywne paliwa w ciepłownictwie
  • biogaz, biomasa
  • toryfikat
  • odzysk energii z odpadów
 • wychwytywanie, składowanie i wykorzystanie CO2
 • magazyny ciepła
 • detekcja wycieków w sieciach ciepłowniczych
 • zgazowywanie biomasy
 • innowacyjne metody produkcji ciepła o zerowej lub śladowej emisji CO2

WODÓR

 • mix H2 i gazu ziemnego a wytwarzanie energii
 • badania wpływu zawartości H2 w miksie gazowym na parametry spalania (wydajność,  emisje)
 • instalacje produkujące energię cieplną zasilane w 100%  wodorem 
 • magazynowanie wodoru
 • technologia pozwalająca odzyskać energię podczas rozprężania wodoru przy mieszaniu z gazem ziemnym
 • sposoby wykorzystania tlenu,  który powstaje w procesie produkcji wodoru
 • produkcja wodoru z odpadów ściekowych

E-MOBILNOŚĆ

 • rozwiązania umożliwiające ładowanie samochodów wprost z generacji OZE bez obciążania sieci dystrybucyjnych, wyspowy charakter pracy ładowarek samochodowych
 • “przyładowarkowe” magazyny energii
 • vehicle 2 grid

INTELIGENTNE BUDYNKI

 • zarządzanie parametrami budynków: ciepło, energia elektryczna, wilgotność, jakość powietrza
 • odzysk energii 
 • systemy filtrowania powietrza zintegrowane z wentylacją
 • czujniki do pomiaru i monitorowania jakości powietrza wewnątrz budynków

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEMYŚLE

 • optymalizacja produkcji mediów (ciepło, chłód, energia elektryczna, sprężone powietrze)
 • optymalizacja zużycia energii (np. poprzez zarządzanie instalacjami w czasie rzeczywistym)
 • nowe niestandardowe metody odzyskiwania ciepła dla różnych sektorów przemysłowych
 • nowe technologie produkcji mediów (ciepło, chłód, energia elektryczna, sprężone powietrze)

ZAGODPODAROWANIE ODPADÓW

 • zagospodarowanie osadu ściekowego
 • nowe metody zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania

ZARZADZANIE BILANSEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ | RÓWNOWAŻENIE SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

 • zarządzanie popytem na energię,  zarządzanie elastycznością
 • smart metering - zaawansowane inteligentne liczniki  (zbieranie danych o zużyciu energii elektrycznej w czasie rzeczywistym)
 • wirtualne elektrownie - centralny system zarządzania zdywersyfikowanymi, rozproszonymi źródłami energii
 • magazynowanie energii i inteligentne zarządzanie bateriami / sieciami baterii
 • inteligentne ładowarki samochodów elektrycznych - systemy RTP (real time pricing)
 • modelowanie predykcyjne w obszarze rynku energii (zapotrzebowanie klientów na energię elektryczną)

WODA

 • detekcja wycieków w sieciach wodociągowych
 • ciągłe monitorowanie parametrów technicznych i biologicznych dostarczanej wody użytkowej
 • poszukiwanie nowych źródeł wody gruntowej
 • modele hydrauliczne sieci wodociągowych

INNE

 • predykcyjne utrzymanie ruchu
 • cyfrowy bliźniak
 • zdalne sterowanie pracą węzła grzewczego
 • stystemy optymalizujące przepływy nośników energii, umożliwiające zarządzanie przepływami w czasie rzeczywistym
 • sieci kampusowe na potrzeby komunikacji wewnętrznej np. wewnątrz zakładu
 • zastosowanie VR w przemyśle
 • sygnalizacja ("inteligentna" ochrona obiektów technicznych

Masz pomysł – masz nas!

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, wybierz przycisk „Zgłoś swoje rozwiązanie”, który przeniesie Cię na stronę z formularzem oraz regulaminem Programu Otwartych Innowacji Veolia Energia Polska.

Po wysłaniu zgłoszenia, trafi ono do Departamentu Innowacji, gdzie poddane zostanie wstępnej analizie. Odpowiemy na każde zgłoszenie, a od feedbacku, który od nas otrzymasz, zależeć będzie dalszy rozwój sytuacji. Możliwe kolejne kroki to: szczegółowe analizy proponowanej innowacji przeprowadzane przez ekspertów Veolii, spotkanie z jednostką zgłaszającą projekt oraz finalna decyzja odnośnie dalszych działań.

Veolia – Twój partner otwarty na innowacje

Zastanawiasz się czy warto? Oczywiście! Naszym partnerom oferujemy szeroki dostęp do światowej klasy ekspertów, wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem oraz rozwiniętą infrastrukturę w zakresie energii, wody oraz gospodarki odpadami. Mamy optymalne warunki do testowania, rozwoju i implementacji innowacyjnych rozwiązań z interesujących nas obszarów.

Energia

 • produkcja i dystrybucja ciepła systemowego
 • indywidualne rozwiązania energetyczne (projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie źródłem)
 • efektywność energetyczna

Woda

 • kompleksowe zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, w tym produkcja, uzdatnianie i dystrybucja
 • odbiór i oczyszczanie ścieków
 • redukcja strat 

Odpady

 • zarządzanie odpadami (płynnymi i stałymi, bezpiecznymi i niebezpiecznymi)
 • termiczne przekształcanie odpadów

In.On - tworzymy kulturę innowacji

Dlaczego miałbyś zaufać właśnie nam? Ponieważ od lat opieramy naszą działalność na innowacjach i stale pracujemy nad nowymi. Ta postawa wynika z intensywnie rozwijanej w Veolii kultury innowacji i jest naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat oraz nowe wyzwania na polu biznesu, ekologii czy uwarunkowań prawnych.


Stawiamy na innowacje, gdyż to dzięki nim możemy nie tylko sprawnie reagować na wyzwania, ale przede wszystkim kreować pożądane zmiany i tworzyć taki świat, w jakim sami chcielibyśmy żyć. Dlatego otwieramy się na zewnątrz – na wszelkie idee z potencjałem. Po prostu otwieramy się na Ciebie!

Skontaktuj się z nami