Gospodarka o obiegu zamkniętym

To nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób ich eksploatacji, zapewniający ich regenerację.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób ich eksploatacji, zapewniający ich regenerację.
 

Ten sposób myślenia o produkcji i usługach zakłada również ekoprojektowanie i czystą produkcję, konsumpcję szanującą środowisko, używanie odpadów jako surowców wtórnych, a także ich przetwarzanie bez negatywnych efektów zewnętrznych.

W dobie wyczerpujących się zasobów naturalnych i postępującej urbanizacji,  gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi jedyny możliwy kierunek zrównoważonego rozwoju świata.
 

W obliczu tych wyzwań,  grupa Veolia tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa DOSTĘPU DO ZASOBÓW, przy jednoczesnym zapewnieniu ich OCHRONY i ODNOWY.
 

W obliczu wyzwań XXI wieku, grupa Veolia tworzy i wdraża rozwiązania mające na celu poprawę dostępu do zasobów, ich ochronę oraz odnawianie.

 Gospodarka o obiegu zamkniętym: 

 • umożliwia wydajniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów środowiska naturalnego
 • pozwala nie tylko optymalnie wykorzystywać wodę, surowce naturalne, ale także sprzyja efektywniejszemu korzystaniu z zasobów energetycznych.

W dziedzinie polityki energetycznej gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zwiększaniem efektywności energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii i ograniczaniem emisji. To kierunek spójny ze zobowiązaniem Veolii dotyczącym odnawiania zasobów świata.

ODNAWIAMY I CHRONIMY ZASOBY W POLSCE

Veolia Energia Poznań odnawia zasoby

Produkcja zielonej energii z biomasy

 • Produkcja 24 MW i 150 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie
 • Ograniczenie emisji CO2 o 220 tys. t rocznie
 • Redukcja śladu węglowego.

  *dane za 2014

Veolia Energia Łódź chroni zasoby

Podłączenie do sieci ciepłowniczej rewitalizowanych kamienic w centrum miasta

 • Likwidacja tzw. niskiej emisji
 • Poprawa komfortu życia mieszkańców
 • Zaangażowanie w tworzenie przyjaznego środowiska dla życia człowieka.

PWiK w Tarnowskich Górach odnawia zasoby

Odzysk piasku wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków

 • Wykorzystanie rocznie 150 ton odzyskanego piasku jako materiału do prac budowlanych prowadzonych przy sieciach kanalizacyjnych
 • Odzysk węgla organicznego niezbędnego w procesie usuwania związków biogennych z surowych ścieków w reaktorze biologicznym.