Dla akcjonariuszy

Veolia Energia Polska S.A.

Siedziba spółki:

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

 

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006129

NIP: 945-16-47-866

REGON: 351293622

Kapitał zakładowy: 1.214.967.003,60 złotych (wpłacony w całości)

 

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

PDF
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A. 28 czerwca 2022 r. (199.31 KB)
PDF
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A. - czerwiec 2021 (115.65 KB)
PDF
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A. 10 maja 2021 (203.58 KB)
PDF
Trzecie wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji (228.42 KB)
PDF
Drugie wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia akcji_20102020 (228.42 KB)
PDF
Pierwsze wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (228.37 KB)

 

PDF
WalneZgromadzenieAkcjonariuszy_23092020 (200.64 KB)

 

PDF
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 czerwca 2020 r. (189.7 KB)