Woda i ścieki

Oferujemy rozwiązania z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków, a także kompleksowe zarządzanie systemami wodno-kanalizacyjnymi.

Oferujemy rozwiązania z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków, a także kompleksowe zarządzanie systemami wodno-kanalizacyjnymi:

 • Projekt, budowa i zarządzanie instalacją, z opcją finansowania rozłożonego w czasie
 • Optymalizacja funkcjonowania systemów wodno-ściekowych:
  • planu redukcji ilości wody niesprzedanej,
  • systemu zdalnego odczytu wodomierzy
  • programu poprawy efektywności energetycznej
 • Gospodarka wodami opadowymi:
  • retencjonowanie
  • oczyszczanie
  • kontrola spływu
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

 

Korzyści:

 • zmniejszenie kosztów i optymalizacja procesów
 • poprawa jakości dostaw wody
 • redukcja zużycia zasobów naturalnych
 • odporność infrastruktury na zmiany klimatu i nagłe zdarzenia
 • długoterminowa współpraca z zaufanym partnerem

Dowiedz się więcej!

 

Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Veolia jest partnerem miast w projektach termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
Veolia może zaoferować Klientom korzystającym z innych usług Veolii, sprzedaż TPA energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w atrakcyjnych cenach.