PPP - modele współpracy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miast proponujemy współpracę w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w ramach której następuje podział odpowiedzialności i ryzyk w sposób pozwalający na najbardziej efektywne wykonanie powierzonych zadań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miast proponujemy współpracę w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w ramach której następuje podział odpowiedzialności i ryzyk w sposób pozwalający na najbardziej efektywne wykonanie powierzonych zadań.

Korzyści dla Partnera Samorządowego:

 • Najwyższa jakość rozwiązań technologicznych
 • Ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne
 • Optymalizacja kosztów
 • Możliwość realizacji zadań o wyższych nakładach w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań finansowych
 • Nadzór nad realizacją zadania oraz zarządzanie instalacją przez doświadczonego partnera
 • Aktywa pozostają własnością Partnera Samorządowego
 • Przeniesienie odpowiedzialności za ryzyko technologiczne na partnera prywatnego
 • Długoletnia współpraca z zaufanym partnerem posiadającym ugruntowaną pozycję na rynku polskim
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Przykładowe formy współpracy:

 • Kontrakt operatorski - długoterminowa umowa, w ramach której przejmujemy zarządzanie instalacją, której właścicielem jest miasto. Płacimy roczny czynsz dzierżawny przez okres trwania umowy (możliwość wcześniejszej płatności – tzw. raty balonowej nawet za kilka lat). Aktywa pozostają własnością miasta.
 • DBO - (Design Build Operate) - projektujemy, budujemy i operujemy instalacją, lecz to miasto finansuje i pozostaje właścicielem aktywów partnera prywatnego.
 • DBFOOT – (Design Build Finance Own Operate Transfer) - projektujemy, budujemy, finansujemy i operujemy instalacją. W tym modelu jesteśmy właścicielem aktywów w trakcie trwania współpracy, a po jej zakończeniu następuje przeniesienie własności na miasto.

Skontaktuj się z nami! 

Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków.
Veolia jest partnerem miast w projektach termicznego przekształcania odpadów komunalnych.