Nasze wartości

Nasze wartości

Kodeks Etyki

 

Kodeks Etyki ma zasadnicze znaczenie dla Grupy Veolia. Za jego pośrednictwem Grupa promuje wyznawane wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych z naszymi interesariuszami. Wartości te to: odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność, orientacja na klienta. Stanowią one fundament operacyjnej, finansowej, społecznej i ekologicznej działalności Grupy.
Przedstawione w Kodeksie Etyki wartości oraz wynikające z nich zasady postępowania obowiązują każdego pracownika Veolii, bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję.

PDF
Kodeks Etyki (895.99 KB)

Komitet ds. Etyki
 

Aby zapewnić prawidłowe wdrożenie wartości i zasad postępowania ujętych w Kodeksie Etyki, Grupa Veolia utworzyła Komitet ds. Etyki  i wdrożyła wewnętrzne procedury, które odpowiadają   poszczególnym zagadnieniom Kodeksu. Procedury te są komunikowane wewnętrznie i obowiązują każdego pracownika Veolii. Są one także przedmiotem kontroli oraz monitoringu prawnego i finansowego.

 
 
Zgłaszanie nieprawidłowości w Grupie Veolia (whistleblowing)
 

Każdy pracownik Veolii,  bądź osoba spoza przedsiębiorstwa podejrzewająca naruszenie określonych w Kodeksie Etyki zasad postępowania może przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do Komitetu ds. Etyki, jako niezależnego  organu, korzystając z dedykowanej platformy cyfrowej zapewniającej poufność i anonimowość. Platforma Whispli dostępna jest  pod adresem: https://veolia.whispli.com/ethique
 
Osoby spoza przedsiębiorstwa mogą zwrócić się ze swoim zgłoszeniem bezpośrednio do Komitetu ds. Etyki, korzystając z adresu
 
 ethique.[email protected]
 
 w szczególności w przypadku zdarzeń uznanych za działania korupcyjne lub za płatną protekcję.

Kodeks antykorupcyjny

Dla nowoczesnych firm działania korupcyjne są praktyką nie do przyjęcia, dlatego Veolia przywiązuje niezwykłą wagę do zwalczania korupcji we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, realizując w ten sposób  swoje zobowiązania wynikające z Kodeksu Etyki, w szczególności w zakresie  respektowania wartości Grupy Veolia.

Kodeks Antykorupcyjny stanowi integralną część strategii Grupy Veolia w zakresie identyfikacji ryzyk i zapobiegania im. Jednocześnie Kodeks jest ważnym sygnałem dla naszych partnerów, klientów i współpracowników, ponieważ stanowi on zobowiązanie Grupy Veolia do nietolerowania zachowań korupcyjnych w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz w relacjach biznesowych. Jest także znakiem, że chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają te same wartości i gotowi są stosować się do naszych zasad współpracy określonych w Kodeksie Antykorupcyjnym oraz w Kodeksie Etycznym.

PDF
Kodeks antykorupcyjny (174.18 KB)
PDF
Zasady relacji z dostawcami (787.57 KB)
PDF
Polityka anykorupcyjna VPOL (288.68 KB)

 

PDF
Przewodnik zgodności z prawem konkurencji (4.67 MB)
PDF
Przewodnik zarządzania i minimalizacji ryzyka związanego z działalnością Grupy (463.47 KB)
PDF
Veolia i prawa człowieka (370.17 KB)