Staże i praktyki

Przyjmujemy na praktyki w naszych trzech głównych lokalizacjach. Chcemy by wszyscy nasi Praktykanci mogli wnosić wkład w naszą organizację i społeczności, w których pracujemy.

Jesteś studentem i szukasz swojej zawodowej drogi?

Przyszłość Veolii to również świadoma i odpowiedzialna współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. To właśnie robimy od lat. 

Dzięki praktykom w miejscu pracy zdobędziesz wiedzę z pierwszej ręki i odpowiednie doświadczenie praktyczne. Chcemy by wszyscy nasi Praktykanci mogli wnosić wkład w naszą organizację i społeczności, w których pracujemy. Oznacza to, że zdobędziesz prawdziwe doświadczenie w wybranej przez siebie roli. Co roku przyjmujemy na praktyki w naszych trzech głównych lokalizacjach około 50 praktykantów i zapewniamy im najlepszych opiekunów.

Zapraszamy do udziału w naszych inicjatywach

Konkurs na pracę inżynierską w Warszawie, Poznaniu i Łodzi

Co roku, ogłaszamy konkurs na Pracę inżynierską o tematyce energetycznej na Politechnice Poznańskiej, Łódzkiej i Warszawskiej. W zależności od potrzeb, proponujemy tematy Veolii, akceptujemy również prace z tematem wybranym przez studentów. Nagroda główna wynosi 5.000zł.

Zrób dyplom z Veolią

Program skierowany do studentów ostatniego roku Politechniki Warszawskiej, którzy zdecydują się na pisanie swojej pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) na wskazany temat związany z działalnością Veolii. 

Studenci w trakcie 6 miesięcznego, płatnego stażu przygotowują swoje prace pod kierunkiem promotora ze strony uczelni oraz opiekuna merytorycznego ze strony Veolii, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów z zakresu ciepłownictwa.

Dyplomanci, oprócz wsparcia merytorycznego, umożliwiającego uzyskanie praktycznego spojrzenia na zagadnienia związane z ich pracą dyplomową, mają dostęp do rzeczywistych danych oraz platform obliczeniowych.