Efektywność energetyczna

Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów. 
 

W ramach dodatkowych usług możemy:

 • Zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii
 • Przeprowadzić audyty energetyczne
 • Zainstalować urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji
 • Objąć nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 • Pozyskać dodatkowe przychody z działań poprawiających efektywność energetyczną tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej

Veolia otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską ISO 50001:2011 (audyt BSI Polska).
Veolia wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii w obiektach swoich Klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi.

Korzyści dla klienta wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią:

 • zwiększenie wydajności
 • zmniejszenie kosztów mediów
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną i wpływem na środowisko.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI