Efektywność energetyczna

Jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji, dostarczamy najlepsze rozwiązania wspierające efektywność energetyczną.

Veolia jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji, dostarcza najlepsze rozwiązania wspierające efektywność energetyczną.

W Polsce efektywność reguluje ustawa z 20 maja 2016 roku, która określa:
• zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
• zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
• zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
• zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przywołaną Ustawą definicja efektywności energetycznej to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Atrakcyjną formą finansowania przedsięwzięć energooszczędnych jest także formuła ESCO (Energy Saving Company) w modelu: zaprojektuj  – sfinansuj – wybuduj. Klient zyskuje oszczędności na energii bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów inwestycji. Na mocy zawartej umowy, Veolia specjalizująca się w usługach energetycznych, zaprojektuje, wdroży a także sfinansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Klient spłaci koszt ze środków, jakie uzyska dzięki oszczędności energii, które zagwarantuje zawarta z nami umowa w formule ESCO.