Efektywność energetyczna

Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów.
 

W ramach dodatkowych usług możemy:

 • Zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii
 • Przeprowadzić audyty energetyczne
 • Zainstalować urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji
 • Objąć nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 • Pozyskać dodatkowe przychody z działań poprawiających efektywność energetyczną tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej
Veolia otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską ISO 50001:2011 (audyt BSI Polska).

Veolia wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii w obiektach swoich Klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi.
 

Korzyści dla klienta wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią:

 • zwiększenie wydajności
 • zmniejszenie kosztów mediów
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną i wpływem na środowisko.
   
   


 
SMART CITY
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 

Białe certyfikaty
Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane na inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.