Woda i ścieki


W obliczu trudności związanych z niedoborem wody oraz jej kosztami,  także trendami związanymi z  minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko, sektor przemysłowy wymaga partnera posiadającego doświadczenie w prawidłowym zarządzaniu systemami wodnymi i ściekowymi, a szczególnie  - efektywnym odzyskiwaniem wody  oraz  innych wartościowych substancji ze ścieków.
Takie działania pomagają w uzyskaniu przewagi  konkurencyjnej dla tych firmktóre chcą się rozwijać i produkować więcej - przy mniejszym negatywnym wpływie na środowisko.  Równocześnie wpływają na obniżenie kosztów operacyjnych. Nasza oferta:
 • Zarządzanie systemami dystrybucji wody  i oczyszczalniami ścieków
 • Odzysk wody i innych substancji w procesach przemysłowych

Operowanie i utrzymanie obiektu (O&M)

Zapewniamy rozwiązania, które zaspokajają najtrudniejsze wyzwania naszych klientów związane przede wszystkim z:
 • zwiększaniem efektywności energetycznej i poprawą parametrów - opracowanie rozwiązań, które pomagają naszym klientom uzyskać więcej z każdej kropli wody
 • niezawodnością  i zapewnieniem ciągłości pracy - unikanie kosztownych przestojów
 • przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
Nasza oferta obejmuje:
 • Produkcję czystej wody – uzdatnianie, oczyszczanie wody
 • Dostosowanie wody do wymagań technologicznych związanych z procesami przemysłowymi (woda procesowa)
 • Procesy recyclingu i odzysku wody w procesie produkcyjnym
 • Własne technologie uzdatniania wody
 • Oczyszczanie ścieków, również bardzo trudnych, pochodzących ze skomplikowanych procesów
 • Oczyszczanie wody procesowej
 • Długoterminowe utrzymanie zakładu (naprawy, remonty, okresowa inspekcja i badania diagnostyczne)
 • Niezawodność w utrzymaniu  i zapewnienie ciągłości dostaw i określonych parametrów
 • Przejęcie ryzyka związanego z niezawodnością pracy systemów, jakością wody i ścieków oczyszczonych
   

Kompleksowe zarządzanie projektem i finansowanie (DBFO)

Veolia oferuje kompleksową usługę obejmującą projekt (w tym pozwolenia budowlane, wodno-prawne), dobór technologii, zapewnienie finansowania, budowę i długoletnie operowanie instalacją przy zapewnieniu określonych efektów. Veolia bierze na siebie ryzyka związane z tymi obszarami, a także konieczność zapewnienia określonych standardów funkcjonowania instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści dla naszych klientów:
 • Możliwość wykorzystania własnych środków finansowych na podstawową działalność Klienta,  dzięki wykorzystaniu opcji finansowania inwestycji przez Veolię
 • Skrócenie czasu realizacji inwestycji dzięki wybraniu doświadczonego partnera, takiego jak Veolia
 • Długoterminowe  gwarancje przy jednoczesnym przekazaniu ryzyka na partnera - Veolię

Technologie

Dzięki naszemu doświadczeniu koncentrujemy się  na oszczędności  zasobów wody, odpowiednim oczyszczaniu ścieków i odzyskiwaniu wartościowych substancji. Nasze technologie zapewniają elastyczność i rozwiązania dla procesów fizyko-chemicznych, oczyszczania biologicznego, oczyszczania beztlenowego, filtracji i separacji, ekstrakcji, odparowywania i krystalizacji. Oferujemy również mobilne urządzenia do uzdatniania wody, przygotowywania chemikaliów, a także technologie membranowe.

 
 
  
CIEPŁO
Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 

SMART CITY
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.