Platforma Zakupowa

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, jak również w trosce o środowisko, Spółki Grupy Veolia w Polsce zdecydowały się wdrożyć Platformę Zakupową - narzędzie, które będzie podstawowym środkiem komunikacji z dostawcami/wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.

Oznacza to, że cały proces od kwalifikacji dostawcy, poprzez ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, zapewniając zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma Zakupowa została uruchomiona z dniem 02.03.2020 r., a więc dla wszystkich postępowań, ogłoszonych od tego dnia, oferty powinny być składane poprzez platformę.

Platforma Zakupowa MarketPlanet umożliwia dostawcom/wykonawcom:

• rejestrację w systemie,

• przystąpienie do zapytania ofertowego,

• podgląd zapytania ofertowego wraz z całą dokumentacją,

• zapisanie i złożenie oferty wraz z załącznikami,

• zadanie pytania operatorowi prowadzącemu zapytanie ofertowe,

• udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez operatora,

• uczestniczenie w aukcji elektronicznej,

• kwalifikacja

Procedura ofertowania wymagać będzie wcześniejszej rejestracji w bazie dostawców/wykonawców OnePlace: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji w strefie biznesowej OnePlace już teraz, gdyż zyskujecie Państwo możliwość darmowego poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców. Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie  https://promo.marketplanet.pl/veolia.

Aby zarejestrować się na platformie One Place koniecznym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki pozwalającej na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie. Wsparcie w procesie rejestracji oraz wszystkich innych czynnościach na Platformie po składanie ofert mają Państwo zapewnione poprzez infolinię Marketplanet OnePlace:

Pod numerem telefonu: (+48) 22 576 87 90

lub też mailowo pod adresem: [email protected]

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami Platformy zakupowej w ramach Webinarium

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z Platformy zakupowej dla Wykonawców: