Odpady

Na całym świecie Veolia eksploatuje ponad sześćdziesiąt instalacji przetwarzających termicznie odpady komunalne.

Na całym świecie Veolia eksploatuje ponad sześćdziesiąt instalacji przetwarzających termicznie odpady komunalne. Łączna wydajność przetwarzania przez Veolię zmieszanych odpadów komunalnych to ponad 10 milionów ton na rok. W Polsce Veolia oferuje samorządom rozwiązanie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), polegające na świadczeniu przez Veolia usługi termicznego przetwarzania frakcji preRDF.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Wyzwania samorządów:

Nadpodaż frakcji pochodzących z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – preRDF
Wysoki koszt zagospodarowania preRDF

Wtórne wykorzystanie odpadów wytwarzanych poprzez społeczności lokalne – zamknięcie łańcucha gospodarki o obiegu zamkniętym

Wykorzystanie środków pochodzących z POIiŚ

 
Usługa termicznego przetwarzania frakcji preRDF prowadzona jest w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będacą własnością Veolia. Ciepłownia posiada moc cieplną nie mniejszą niż 2,5 MWth.

Korzyści z zastosowania tego rozwiązania to:

  • zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów
  • zmniejszenie cen ciepła 
  • rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Podział podstawowych ryzyk:

podmiot publiczny

  • wniesienie do partnerstwa dotacji ze środków POIiŚ - prawo podmiotu ppublicznego, nie obowiązek (obniżenie płatności dla partnera prywatnego)
  • zapewnienie określonego wolumenu frakcji preRDF
  • zapewnienie odbioru ciepła z instalacji (przychód z produkcji ciepła jest przynależny pomiotowi publicznemu)

 
partner prywatny

  • zaprojektowanie i wybudowanie instalacji
  • sfinansowanie (z uwzględnieniem ewentualnej dotacji pozyskanej i wniesionej przez podmiot publiczny)
  • operowanie instalacją
  • świadczenie dla podmiotu publicznego usługi termicznego przekształcania odpadów za określoną w ramach procedury przetargowej cenę oraz ścieżkę indeksacyjną tej ceny.
Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.
Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków.
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.