Odpady

Na całym świecie Veolia eksploatuje ponad sześćdziesiąt instalacji przetwarzających termicznie odpady komunalne. Łączna wydajność przetwarzania przez Veolię zmieszanych odpadów komunalnych to ponad 10 milionów ton na rok. W Polsce Veolia oferuje samorządom rozwiązanie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), polegające na świadczeniu przez Veolia usługi termicznego przetwarzania frakcji preRDF.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Wyzwania samorządów:

Nadpodaż frakcji pochodzących z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – preRDF
Wysoki koszt zagospodarowania preRDF

Wtórne wykorzystanie odpadów wytwarzanych poprzez społeczności lokalne – zamknięcie łańcucha gospodarki o obiegu zamkniętym

Wykorzystanie środków pochodzących z POIiŚ

 
Usługa termicznego przetwarzania frakcji preRDF prowadzona jest w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będacą własnością Veolia. Ciepłownia posiada moc cieplną nie mniejszą niż 2,5 MWth.

Korzyści z zastosowania tego rozwiązania to:

  • zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów
  • zmniejszenie cen ciepła 
  • rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Podział podstawowych ryzyk:

podmiot publiczny

  • wniesienie do partnerstwa dotacji ze środków POIiŚ - prawo podmiotu ppublicznego, nie obowiązek (obniżenie płatności dla partnera prywatnego)
  • zapewnienie określonego wolumenu frakcji preRDF
  • zapewnienie odbioru ciepła z instalacji (przychód z produkcji ciepła jest przynależny pomiotowi publicznemu)

 
partner prywatny

  • zaprojektowanie i wybudowanie instalacji
  • sfinansowanie (z uwzględnieniem ewentualnej dotacji pozyskanej i wniesionej przez podmiot publiczny)
  • operowanie instalacją
  • świadczenie dla podmiotu publicznego usługi termicznego przekształcania odpadów za określoną w ramach procedury przetargowej cenę oraz ścieżkę indeksacyjną tej ceny.
Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.
Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków.
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.