Woda

Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków. Stosujemy nowoczesne technologie, wiele z nich to nasze własne rozwiązania sprawdzone w wielu miastach świata. Klientom umożliwiamy dostęp do wszystkich informacji przez nowoczesny e-bok. 
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

  

PDF
Broszura Woda dla miasta (1.75 MB)

 

Oferta Veolii dotyczy następujących obszarów:

 

Redukcja wody niesprzedanej

Poprzez wszelkie działania zarządcze i techniczne, jak np. weryfikacja wodomierzy i ich zdalny odczyt online, realizacja modelu matematycznego sieci, detekcja wycieków, detekcja kradzieży, redukcja ilości wody wykorzystywanej do płukania sieci, poprawa niezawodności pracy sieci wodociągowej. Veolia wdrożyła takie rozwiązania m.in. w Lyonie i Nowym Jorku.

 

Umowa najmu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Veolia jest odpowiedzialna za wykonywanie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Płaci miastu czynsz dzierżawny, zapewniając mu dodatkowe fundusze. Veolia realizuje tego typu kontrakty w wielu miastach Słowacji, Czech, Węgier, Francji, Rumunii, Niemiec, Skandynawii, a także w Polsce oraz w innych krajach.

 

 

Budowa oczyszczalni ścieków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Inwestycja jest w pełni finansowana przez Veolię, natomiast miasto udostępnia teren pod budowę. Po zrealizowaniu zadania Veolia jest odpowiedzialna za eksploatację obiektu przez określony czas. Dzięki temu rozwiązaniu miasto nie musi posiadać funduszy na inwestycje. W takiej formule (wybuduj-sfinansuj-operuj) Veolia wykonała oczyszczalnię ścieków w Brukseli.

Korzyści dla samorządów z wdrożenia rozwiązań Veolii to:

  • zmniejszenie kosztów i optymalizacja procesów
  • usprawnienie usług komunalnych
  • zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych
  • odporność infrastruktury na zmiany klimatu i nagłe zdarzenia

 

Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.
Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Veolia jest partnerem miast w projektach termicznego przekształcania odpadów komunalnych.