Veolia w Polsce

Przetargi

 


Veolia Energia Polska S.A.

Kompleksowa obsługa kontenerowych kotłowni olejowych Veolia Energia Warszawa S.A.

Usługi teleinformatyczne i serwisowe w zakresie systemów i urządzeń łącznosci (przewodowej i bezprzewodowej), ppoż. oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Modernizacja i wymiana części ciśnieniowych kotła w spółkach Grupy Veolia term w 2018

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa komory ciepłowniczej AW-9 w rejonie ulicy Marywilskiej/Trasa Toruńska w Warszawie (nr przetargu: JT/VPOL/VWAW/06/2018

Wykonanie renowacji terenu po budowie, przebudowie i wymianie sieci ciepłowniczych wykonywanych przez  Veolia Energia Warszawa SA w roku 2018 (nr przetargu: : JT/VPOL/VWAW/04/2018)

Modernizacja dwóch obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła BFB 180 K3 w EC4

Wybór Wykonawcy usługi skanowania, odczytu optycznego wraz z usługą przyjmowania i konfekcjonowania wpływających dokumentów (faktur)

Wybór dostawcy akcesoriów ochronnych do telefonów komórkowych, oraz uchwytów
samochodowych dla wszystkich Spółek Grupy Veolia w ramach trzyletniej współpracy w
latach 2018-2020

Modernizacja instalacji odpylania i obniżenie mocy kotłów w spółkach grupy Veolia
PrzetargMG/VPOL/PW/01/2018

Certyfikacja ISO Grupy Veolia w Polsce w latach 2017 ÷ 2019 
OWZ
PDF - 189.76 KB


Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych (Pakiet A)  - nr postępowania JT/VCUW/VWAW/01/2017

Wykonanie robót budowlanych (Pakiet B)  - nr postępowania JT/VCUW/VWAW/02/2017

Wykonanie robót budowlanych (Pakiet C)  - nr postępowania JT/VCUW/VWAW/03/2017


Veolia Energia Poznań S.A.

Modernizacja Instalacji Odpylania Kotłów w Veolia Energia Poznań S.A.
Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – moduł zintegrowany z systemami Kommedia