Veolia Poland

Veolia dostarcza szeroki wachlarz usług w dziedzinie produkcji i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.
Veolia dostarcza energię i media przemysłowe klientom przemysłowym, obiektom mieszkalnym i użyteczności publicznej.
Veolia w Polsce korzysta z synergii doświadczeń i rozwiązań technologicznych stosowanych przez Grupę na całym świecie.
Bieżące informacje i materiały dla mediów
W Veolii wierzymy, że z nami przyszłość ma sens. Dowiedz się więcej o pracy w Veolii.
Raport Wpływu podumowujący 25-letnią obecności Grupy Veolia na polskim rynku.
Fundacja swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych miast, w których obecna jest Veolia w Polsce.
W Veolii dbamy o wartości, transparentność i zaufanie.
Poznaj nasze standardy compliance.
Stawiamy na innowacje, otwierając się na współpracę ze start-upami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz uczelniami i instytutami badawczymi.