5 rzeczy, które możesz zrobić już dziś, aby zaoszczędzić energię w przemysłowej produkcji żywności

5 rzeczy, które możesz zrobić już dziś, aby zaoszczędzić energię w przemysłowej produkcji żywności

W Veolii głęboko wierzymy, że jeśli można zużywać mniej energii elektrycznej, gazu, ciepła lub innych mediów – to wręcz należy! Wg naszych analiz zużycie mediów, obok zakupu półproduktów i pensji, to największy koszt ponoszony przez przemysłowych producentów żywności. Optymalizacja energetyczna oznacza więc dla naszych klientów lepszy wynik finansowy, pozycję konkurencyjną, zaoszczędzone zasoby i ostatecznie mniejszą emisję CO2.  Poniżej 5 prostych działań, które pomogą zmniejszyć zużycie mediów w Twoim zakładzie:

1. Pomiary

Zanim zaczniesz oszczędzać energię elektryczną, gaz, ciepło, itd. musisz wiedzieć, które urządzenia zużywają jej najwięcej – dokładnie ile i kiedy. Z doświadczenia wiemy, że warto założyć podliczniki elektryczne na instalacjach: chłodniczych, oświetleniu, wentylacji i sprężonym powietrzu , a podliczniki gazu na cieple technologicznym (np. piece), produkcji pary i CWU. Dobrze skonfigurowany system pomiarowy zazwyczaj jest także wykorzystywany przez obsługę techniczną klienta do wykrywania i diagnozowania usterek oraz wdrażania własnych pomysłów na optymalizację (nawet bez wdrożenia  działań z punktu 2).

2. Audyt 

Wiedzę pozyskaną w punkcie 1 należy uzupełnić o audyt technologii i inwentaryzację. Analiza  strumieni ciepła i chłodu (oraz ewentualnie innych) pozwoli upewnić się, że w twoim zakładzie nie jest marnowane ciepło odpadowe, gdy jednocześnie jest produkowane np. w kotłowni. Problem ten często spotykany jest w przypadku skraplania w chłodnictwie. Przeprowadzony audyt uzupełniamy o propozycje rozwiązań lub scenariusze wdrażania oszczędności.

3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez chłodnictwo

Dzięki naszemu doświadczeniu, wiemy, że urządzenia chłodnicze zużywają nawet do 60% energii elektrycznej pobieranej przez cały zakład. Różnica zużycia energii pomiędzy tradycyjnymi technologiami chłodniczymi na F-gazy, a nowoczesnymi na CO2 lub amoniak może wynosić nawet 45% w przypadku zamrażania. Widzimy więc że, tylko na samym zamrażaniu (np. truskawek) można oszczędzić do 29 groszy na każdym kilogramie gotowego produktu. Chłodnictwo posiada także bardzo duży potencjał odzysku ciepła, które odpowiednio zagospodarowane może być wykorzystywane nawet do produkcji pary. Nie wspominając o CO lub CWU. 

4. Zmniejszenie zużycia energii (gaz lub energia elektryczna) na produkcję ciepła

Przy obecnym stanie technologii i cenach energii ogrzewanie bezpośrednio energią elektryczną jest nieuzasadnione(poza bardzo szczególnymi przypadkami). Większość grzałek elektrycznych z powodzeniem można zastąpić pompami ciepła (najlepiej na CO2 lub amoniak) lub podłączyć się pod centralny układ CO i CWU na gaz.

5. Kogeneracja lub fotowoltaika

Są to nowoczesne technologie pozwalające produkować energię elektryczną, a w przypadku trigeneracji także ciepło, parę i chłód we własnym zakresie. Inwestycja starannie przemyślana pod względem formalnym, technicznym i finansowym (wsparcie zewnętrzne) pozwoli na bardzo szybki zwrot nakładów  i co czasem ważniejsze, zabezpieczy właściciela zakładu produkcyjnego przed wahaniami cen energii.

Wyżej wymienione działania  to jedynie „czubek góry lodowej”. Zazwyczaj informacje z pomiarów energetycznych i wnikliwe audyty otwierają przed nami duże spektrum  różnorodnych możliwości.  I właśnie one dają nam ogromną motywację do codziennej pracy, systematycznych i precyzyjnych audytów oraz wdrażania zaawansowanych ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań.


Wg naszych analiz zużycie mediów, obok zakupu półproduktów i pensji, to największy koszt ponoszony przez przemysłowych producentów żywności. Optymalizacja energetyczna oznacza więc dla naszych klientów lepszy wynik finansowy, pozycję konkurencyjną, zaoszczędzone zasoby i ostatecznie mniejszą emisję CO2.
Mikołaj Gajsler
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Veolia Industry Polska

Podstawą optymalizacji zużycia energii w zakładzie produkcyjnym powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego, co pozwoli na identyfikację obszarów, w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a co za tym idzie obszary, w których powinno się przeprowadzić działania pozwalające wygenerować oszczędności. Należy rozważyć modernizację instalacji, a także wdrożenie systemów odzysku wody i/lub ciepła, które pozwolą na zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. biogazu wytworzonego w przy oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem technologii beztlenowej lub kotłów na biomasę) pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, a wraz z systemami zarządzania energią pozwolą na wdrożenie efektywnej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.


Firma Veolia przeprowadza profesjonalne audyty i przygotowuje propozycję rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności w obszarze mediów przemysłowych. Zajmuje się projektowaniem, budową i zarządzaniem rozwiązaniami z zakresu gospodarki wodnej, energetycznej i odpadowej, które pozwalają na znaczne oszczędności oraz obniżenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, np. redukcję emisji zanieczyszczeń.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]
Woda wykorzystywana jest zarówno do procesów technologicznych jak również do układów chłodniczych, mycia, wytwarzania pary czy systemów przeciwpożarowych.
Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, redukcja ilości składowanych odpadów i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko.
OSM Włoszczowa należy do czołówki polskich producentów mleczarskich. Outsourcing procesów wytwarzania i dystrybucji mediów przemysłowych przyczynił się do zmniejszenia kosztów, a także dzielenia się doświadczeniami przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku.