Współpraca przynosząca obustronne korzyści

OSM Włoszczowa należy do czołówki polskich producentów mleczarskich. Każdego dnia produkuje masła, sery, twarogi, śmietany i wszelkiego rodzaju napoje mleczne.

Wysoka pozycja przedsiębiorstwa w krajowych rankingach wynika z pracy nad najwyższą jakością, co z kolei wymaga ciągłych inwestycji w sprzęt oraz dbanie o infrastrukturę produkcyjną zakładu. W przypadku artykułów spożywczych, a w szczególności tych, które wymagają zachowania odpowiedniej temperatury, dostawa mediów przemysłowych o odpowiednich parametrach do każdego etapu procesu produkcyjnego jest niezwykle istotna.

 

Wsparcie dzięki doświadczeniu
Aby zadbać o jakość produktów końcowych OSM Włoszczowa zdecydowała, że skupi się na swojej podstawowej działalności przekazując zarządzanie produkcją i dystrybucją mediów wyspecjalizowanemu partnerowi.  Spółdzielnia rozpoczęła współpracę z firmą Veolia, która posiada ponad 20 letnie doświadczenie w tej dziedzinie tworząc rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Dzięki zaangażowaniu i nieustannemu rozwojowi, Veolia wiedzie prym w obszarze kompleksowej dostawy mediów. Wśród oferowanych usług znaleźć można m.in. projektowanie, budowanie i zarządzanie instalacjami wytwarzającymi media przemysłowe niezbędne do procesów produkcyjnych.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Co więcej, w ramach współpracy możliwe jest również finansowanie przeprowadzanych inwestycji. Wszystko po to, aby zadbać o wydajność energetyczną oraz ciągłość produkcji przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych.

 

Współpraca oparta na rozwoju
Początek współpracy OSM Włoszczowa z Veolią to rok 2015.  Przeprowadzono wówczas modernizację oraz przejęto w operowanie  kotłowni parowej. Wpłynęło to na poprawę efektywności energetycznej o 20% oraz, obniżenie szkodliwych emisji do środowiska. Pozytywne efekty współpracy zdecydowały o jej rozszerzeniu o dostawy chłodu. Jest to pionierskie rozwiązanie stworzone na indywidualne potrzeby sektora mleczarskiego.


Zasady działania są następujące: Veolia dzierżawi urządzenia do produkcji chłodu przez okres 10 lat. Bierze pełną odpowiedzialność za ich sprawne funkcjonowanie i nieprzerwane dostawy mediów do procesu produkcyjnego. Klient nie ponosi kosztów utrzymania instalacji, a płaci jedynie za dostarczony chłód.


Aby produkcja mogła przebiegać płynnie i bezawaryjnie, zmodyfikowano sposób wytwarzania chłodu. Rozdzielono instalacje chłodnicze, dzięki czemu można dostarczać chłód o różnych temperaturach, a ponadto w przypadku awarii jednego z układów chłód jest dostarczany z drugiego.Bezpieczeństwo umożliwiające postęp
Zaprezentowany model współpracy to klasyczny przykład outsourcingu produkcji i dystrybucji mediów przemysłowych. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści, takich jak odciążenie firmy z obowiązku modernizacji i konserwacji, a także bezpieczeństwo działania spółdzielni. Usprawniany jest również cały proces produkcyjny. Ponadto po stronie plusów należy zapisać mniej oczywiste aspekty, takie jak mniejsze zaangażowanie kapitału ludzkiego w organizację dostawy mediów przemysłowych, co umożliwia koncentrację całego Zespołu na działalności podstawowej. Współpraca Veolii i OSM Włoszczowa przyniosła znaczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów dostawy mediów, a także możliwości rozwoju dzięki dostosowaniu zapotrzebowania na chłód do potrzeb produkcyjnych.


Z modelu współpracy wypracowanego przez OSM Włoszczowa oraz Veolię mogą w przyszłości skorzystać inne krajowe zakłady produkcyjne branży spożywczej. Outsourcing procesów wytwarzania i dystrybucji mediów przemysłowych przyczyni się do rozłożenia odpowiedzialności, zmniejszenia kosztów, napędzania gospodarki, a także dzielenia się doświadczeniami przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku. Pamiętać  należy również o aspekcie ekologicznym, czyli poprawie wydajności energetycznej przekładającej się na zmniejszenie emisji do środowiska substancji szkodliwych.