Zarządzanie jakością

 


Grupa Veolia w Polsce  dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi zgodnie
z oczekiwaniami klienta i według ściśle określonych standardów jakościowych kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wdrożony certyfikowany system zarządzania Grupy spełnia następujące normy: 

 • ISO 9001 Systemy zarządzania jakością,
 • ​ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego, 
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ponadto część spółek spełnia dodatkowe standardy: 

 • ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,  
 • ISO 50001 Systemy zarządzania energią,
 • ​ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji 
  PDF
  Karta Zrównoważonego Rozwoju Grupy Veolia w Polsce (77.28 KB)
  PDF
  Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (134.84 KB)