Aktualności

Aktualność
Grupa Veolia w Polsce jest partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 18-20 maja br. w Katowicach. Przedstawiciele Veolii zabiorą głos w 7 panelach dyskusyjnych poświęconych energetyce, przemysłowi, innowacjom, niskiej emisji, kogeneracji, gospodarce wodnej i odpadowej.
Aktualność
Veolia po raz kolejny jest partnerem Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. Podczas Przeglądu zostaną zaprezentowane najlepsze francuskie filmy ostatnich lat. Przegląd odbędzie się w dniach 5-12 maja 2016 r.
Aktualność
W dniach 7-8 kwietnia w Mielcu, odbyła się konferencja „Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych”. Veolia reprezentowana była przez pana Marka Kaźmierczaka, głównego specjalistę ds. obrotu biomasą Veolii Energii Polska. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.
Aktualność
W dniach 25-26 lutego 2016 w Bydgoszczy odbyła się VIII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", której grupa Veolia była partnerem.
Aktualność
15-16 lutego 2016 odbyło się w Warszawie II Forum Ochrony Środowiska, którego Veolia była partnerem.
Forum zorganizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, poświęcone było ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi energia odnawialna. Poruszono kwestie moralnych aspektów ochrony środowiska, podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia każdego człowieka o środowisku oraz wprowadzenia nowego proekologicznego stylu życia.