Informacja dotycząca zamrożenia cen energii elektrycznej

W dniu 4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa –  https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf

Ustawa wprowadza Cenę Maksymalną energii elektrycznej na poziomie 785,00 zł/MWh (przy czym cena ta nie uwzględnia podatku akcyzowego oraz podatku VAT, które podlegają doliczeniu do ceny), która przysługuje Odbiorcy Uprawnionemu, jeśli złoży stosowne Oświadczenie do 30 listopada 2022 roku.

 

Wzór Oświadczenia został określony  przez Ministra Klimatu i Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wzoru Oświadczenia Odbiorcy Uprawnionego.

Rozporządzenie / https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf

 

Więcej informacji o tym, kto może skorzystać z ceny maksymalnej, wzór oświadczenia oraz instrukcja wypełnienia wniosku – kliknij w link: https://energia.veolia.pl/informacja-zamrozenia-cen-energii-elektrycznej-2