Veolia Energia Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności