Bezpieczeństwo (bhp)

Tworzymy środowisko pracy, w którym bezpieczeństwo jest integralną częścią tego, jak prowadzimy nasz biznes. Bezpieczeństwo i zdrowie są naszą największą wartością.
W Veolii Polska tworzymy środowisko pracy, w którym bezpieczeństwo jest integralną częścią tego, jak prowadzimy nasz biznes. Bezpieczeństwo i zdrowie są naszą największą wartością.
Teresa Godoj
Dyrektor BHP Grupa Veolia w Polsce
Teresa Godoj

Czym jest bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia? 

Bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia:

  • jest fundamentalnym prawem każdej zatrudnionej u nas osoby, a także każdego naszego wykonawcy i dostawcy,
  • stanowi największą wartość oraz zintegrowane kryterium w decyzjach operacyjnych 
    i zarządzaniu biznesowym,
  • to efekt przekonań i postaw pracowników oraz umiejętności przywódczych naszych menedżerów,
  • jest jednym z decydujących kryteriów wyboru naszych wykonawców i podwykonawców. 

 

Kadra zarządzająca przedstawia swoje zobowiązania do promowania i rozwijania w organizacji, a także wśród interesariuszy, kultury bezpieczeństwa pracy w Polityce Bezpieczeństwa.

 

Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy przejawia się m.in. współpracą w działaniach o charakterze komunikacyjnym  i edukacyjnym, których przykładem jest jej aktywny udział w Międzynarodowym Tygodniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Grupy Veolia

 

      Prace o wysokim ryzyku                                  

Wytyczne bhp dla Wykonawców usług na terenie Veolii Polska oraz na terenie prowadzenia prac na rzecz Veolii