Bezpieczeństwo (bhp)

Teresa Godoj
W Veolii Polska tworzymy środowisko pracy, w którym bezpieczeństwo jest integralną częścią tego, jak prowadzimy nasz biznes. Bezpieczeństwo i zdrowie są naszą największą wartością.
Teresa Godoj
Dyrektor BHP Grupa Veolia w Polsce

Czym jest bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia? 

Bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia:

  • jest fundamentalnym prawem każdej zatrudnionej u nas osoby, a także każdego naszego wykonawcy i dostawcy,
  • stanowi największą wartość oraz zintegrowane kryterium w decyzjach operacyjnych 
    i zarządzaniu biznesowym,
  • to efekt przekonań i postaw pracowników oraz umiejętności przywódczych naszych menedżerów,
  • jest jednym z decydujących kryteriów wyboru naszych wykonawców i podwykonawców. 

 

Kadra zarządzająca przedstawia swoje zobowiązania do promowania i rozwijania w organizacji, a także wśród interesariuszy, kultury bezpieczeństwa pracy w Polityce Bezpieczeństwa.

 

PDF
Polityka BHP 2023 (1.09 MB)

Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy przejawia się m.in. współpracą w działaniach o charakterze komunikacyjnym  i edukacyjnym, których przykładem jest jej aktywny udział w Międzynarodowym Tygodniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Grupy Veolia

 

      Prace o wysokim ryzyku                                  

Standardy zarządzania pracami o wysokim ryzyku

PDF
Woda o wysokim ciśnieniu (1.61 MB)
PDF
Przemieszczanie się ludzi i maszyn (2.53 MB)
PDF
Prace w wykopach (2.13 MB)
PDF
Prace w przestrzeniach zamkniętych (1.36 MB)
PDF
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (2.56 MB)
PDF
Prace na wysokości (2.23 MB)
PDF
Niebezpieczne materiały i substancje chemiczne (2.87 MB)
PDF
Kontrola niebezpiecznej energii (1.47 MB)
PDF
Elektryczność (1.07 MB)

 

Zasady ratujące życie

Zasady ratujące życie 

PDF
Zasady ratujące życie (996.06 KB)

Zdarzenia o wysokim potencjale śmiertelnym

Wytyczne bhp dla Wykonawców usług na terenie Veolii Polska oraz na terenie prowadzenia prac na rzecz Veolii

Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

PDF
Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska (182.6 KB)

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

PDF
Plan BIOZ (1.4 MB)
PDF
Formularz IBWR (495.35 KB)
PDF
Lista uczestników szkolenia informacyjnego + tematyka (65.91 KB)
PDF
Wykaz maszyn i urządzeń (63.79 KB)
PDF
Protokół ze spotkania wprowadzającego Wykonawcę (83.55 KB)
PDF
Protokół ze spotkania z Wykonawcą (61.61 KB)
PDF
Lista osób zapoznanych z Planem BIOZ (77.34 KB)

 

Projekt Organizacji Robót

PDF
Projekt Organizacji Robót (515.16 KB)
PDF
Protokół odbioru punktu stop BHP (74.16 KB)
PDF
Wzór karty zmian projektu organizacji robót (64.93 KB)
PDF
Wykaz sprzętu, narzędzi oraz substancji lub mieszanin stwarzająca zagrożenie niezbędnych do wykonania robót (69.64 KB)

 

PDF
Lista pracowników zapoznanych z POR oraz załącznikami (55.95 KB)