Zasady ratujące życie

 

Przed rozpoczęciem zadania zawsze oceniam ryzyko i wstrzymuję się, jeśli odczuwam niebezpieczeństwo.

PRZEMIESCZANIE SIĘ LUDZI I MASZYN 

Zachowuję szczególną ostrożność
przebywając i przemieszczając
się w pobliżu poruszających się
pojazdów. 

PRZEMIESZCZANIE SIĘ LUDZI I MASZYN

Nigdy nie jeżdżę pod wpływem
narkotyków i alkoholu. Zapinam pasy
i nie korzystam z żadnego urządzenia
komunikacyjnego podczas jazdy.
W razie konieczności używam zestawu
głośnomówiącego.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ LUDZI I MASZYN

Sygnalizuję, zwalniam i sprawdzam
otoczenie przed rozpoczęciem
manewru skręcania i cofania.
 

PRACA NA WYSOKOŚCI


Zawsze stosuję wymagane środki
ochrony podczas wykonywania prac
na wysokości i chronię innych przed
spadającymi przedmiotami. 

PRACE W WYKOPACH


Wchodzę do wykopów lub rowów
tylko wtedy, gdy są zabezpieczone
przed zawaleniem. 

PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE


Wykonuję pomiar atmosfery i zawsze
współpracuję z osobą asekurującą
na zewnątrz przed wejściem i podczas
pracy w przestrzeni zamkniętej. 

ELEKTRYCZNOŚĆ


Przed przystąpieniem do prac
identyfikuję, odłączam, zabezpieczam
i sprawdzam uziemienie odłączonego
obwodu oraz oznaczam strefę pracy. 

KONTROLA NIEBEZPIECZNEJ ENERGII


Przed przystąpieniem do prac
identyfikuję, zapewniam odcięcie
energii (mechanicznej, chemicznej,
elektrycznej, hydraulicznej itp.),
blokuję, uwalniam energię resztkową
(rozprężam, opróżniam itp.) oraz
oznaczam miejsce odcięcia. 

PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE


Prace pożarowo niebezpieczne
wykonuję tylko po wyeliminowaniu
ryzyka pożaru i wybuchu. 

OPERACJE PODNOSZENIA


Nigdy nie pracuję ani nie przechodzę
pod wiszącymi ładunkami. 

NIEBEZPIECZNE MATERIAŁY


Wykonuje pracę z materiałami
niebezpiecznymi tylko wtedy, gdy
zapoznałem się z zagrożeniami
i wytycznymi oraz stosuję
odpowiednie środki ochrony. 

WODA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM


Zapewniam integralność
i kompatybilność wszystkich urządzeń
do parametrów stosowanego ciśnienia
oraz weryfikuję działanie wyłącznika
awaryjnego.