Zarządzanie energią

Właściwe zarządzanie energią jest jednym z najistotniejszych problemów każdego właściciela i zarządcy budynku. Utrzymywanie niskich kosztów zużycia energii oraz niskiej emisji dwutlenku węgla, a przy tym zdrowego, produktywnego środowiska jest również jednym z celów Veolii.

Zarządzanie stanowi istotny obszar polityki energetycznej firmy i dotyczy nie tylko spełniania obowiązków prawnych wynikających dla przedsiębiorców np. z ustawy o efektywności energetycznej, ale także celów w zakresie zwiększenia efektywnego korzystania z zasobów energetycznych jakie stawia sobie organizacja, a co z tym jest związane zwiększenia konkurencyjności cenowej oferowanych produktów na rynku.
Zarządzanie energią obejmuje analizę i controlling, jak również planowanie, organizację, komunikację i informację.
Grupa Veolia w Polsce  proponuje klientom:

 • Optymalizację pracy urządzeń i instalacji pod kątem energochłonności
 • Przewidywanie potencjalnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem mediów
 • Bieżące dostosowywanie zużycia mediów do aktualnych wymogów procesu produkcyjnego
 • Stałą analizę umów z dostawcami mediów i reakcję na ceny rynkowe mediów
 • Doradztwo techniczno prawne i czynne poszukiwanie sposobów na obniżenie kosztów mediów oraz bardziej efektywne ich wykorzystanie

 
Veolia Industry Polska, spółka z grupy Veolia, otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską ISO 50001:2011. Otrzymanie certyfikatu poprzedził audyt przeprowadzony przez British Standards Institution Polska. Potwierdził on, że spółka wdrożyła i stosuje najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zużyciem energii oraz efektywnego jej wykorzystania.
Veolia wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii w obiektach swoich klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi. Wykorzystuje  przy tym narzędzia pozwalające na monitorowanie zużycia oraz poprawę tych parametrów. Dzięki takiemu podejściu może zapewnić klientom optymalizację kosztów zużycia energii oraz poprawić efektywność działania firmy. Klienci, którzy już dziś korzystają z wdrożonych rozwiązań, zyskali dodatkowe zapewnienie, że firma oferuje im usługi zgodne z najlepszymi standardami na świecie.
 
Korzyści dla klienta wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią:

 • obniżenie comiesięcznych kosztów związanych z wykorzystywaniem zasobów energetycznych
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 •  zmniejszenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie
 • zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną
 • zwiększenie wydajności organizacji poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych
 • zmniejszanie kosztów wytworzenia związanych z korzystaniem z zasobów energetycznych
 • zmniejszanie kosztów gospodarowania emisjami do atmosfery
   
  PDF
  Polityka energetyczna Veolia Industry Polska Sp. z o.o. (121.92 KB)
  PDF
  System zarządzania energią Certyfikat EN 50001:2011 (416.59 KB)