Zakres usług dla sektora przemysłowego

 

  • kompleksowe rozwiązania w ramach obsługi i optymalizacji systemów ciepłowniczych (kotłownie, sieci itp.) i indywidualnych systemów elektroenergetycznych;
  • obsługa multi-techniczna urządzeń i instalacji obiektowych;
  • usługi elektroenergetyczne wraz z obsługą i optymalizacją dostaw energii;
  • wsparcie procesu inwestycyjnego z kompleksowym nadzorem inwestycyjnym;
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań technicznych tj. analizy techniczno – ekonomiczne dla budowy i eksploatacji źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej;
  • usługi z zakresu gospodarki odpadami;
  • umowy obejmujące gwarancję na urządzenia i instalacje;
  • inne zlecone przez klienta usługi niebędące jego podstawową działalnością.