XXIV Forum Ciepłowników Polskich

XXIV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach 2020

W dniach 13-16 września w Międzyzdrojach odbędzie się XXIV Forum Ciepłowników Polskich. Jest to jedno z najważniejszych, corocznych spotkań branży ciepłowniczej. Forum organizowane jest przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Veolia jest jednym z partnerów Forum, którego tegorocznym tematem głównym jest "Ciepłownictwo istotną częścią Zielonego Ładu". 

W tytule Forum właściwie już zawiera się teza, która określa docelowe miejsce dla naszego sektora. Otwartą kwestią jest jednak droga, którą musi on przejść, by tam dotrzeć. 

Choć w ogólnych założeniach Europejski Zielony Ład wskazuje jako cel przejście ku czystszej gospodarce, to najbardziej widoczną ambicją Unii jest, by do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu. 

To zasadnicze wyzwanie, z którym jako branża musimy się zmierzyć. Sieci ciepłownicze w Polsce nie są obciążeniem, ale atutem. Działają w oparciu o ściśle określone normy środowiskowe i w ciągu ostatnich 20 lat ich emisje zostały zmniejszone dziesięciokrotnie. Sieci ciepłownicze nie są źródłem smogu. Nie dokładamy się do tego problemu, który trapi i niepokoi Polaków, a który w głównej mierze pochodzi z ogrzewania indywidualnego oraz transportu wykorzystującego paliwa kopalne. 

Właśnie dlatego ciepłownictwo powinno odgrywać istotną rolę w transformacji energetycznej kraju. Jednak aby tak się stało, musimy rozpocząć inwestycje w zwiększenie wydajności naszych instalacji zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, zwiększać udział OZE, ciepła odpadowego i kogeneracji. 

Ich rozwój powinien być skoordynowany z całą istniejącą lokalną siecią energetyczną, w tym z prosumentami, oraz opierać się o miks paliwowy najwydajniejszy z punktu widzenia klimatycznego i finansowego. Cyfryzacja oraz rozwój OZE, w które Veolia w Polsce jest zaangażowana nie tylko w analizach strategicznych, lecz także przez wdrażanie rozwiązań technicznych, które wspierają te trendy o rewolucyjnym potencjale. Chodzi bowiem o potencjalne odwrócenie proporcji rynku, na którym tradycyjnie to nieliczni producenci dostarczali ciepło i energię elektryczną masowym odbiorcom. W przyszłości indywidualni klienci stać się mogą realnymi partnerami naszych firm. Ciepłownictwo: lokalne, nowoczesne, systemowe jest na najlepszej pozycji by ten zwrot wykorzystać i, dzięki mądrym inwestycjom, umożliwić. 

Inwestycje oznaczają jednak wyższe koszty, tak samo zresztą jak pozostanie przy węglu i płacenie za emisje CO2, a dla ich zrównoważenia konieczne będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Właśnie po to, by wysokość rachunków nie prowadziła do ubóstwa energetycznego, konieczny jest arbitraż między ciepłem systemowym i indywidualnym. 

Stoimy na progu zmian, które śmiało można nazwać bezprecedensowymi. Dlatego aktywny udział w debacie na temat transformacji energetycznej w Polsce jest dzisiaj kwestią kluczową dla naszego sektora. 

Z tego powodu zainicjowaliśmy projekt Transformacja 2050 — z myślą o wzmocnieniu głosu ciepłowników w debacie o nadchodzących zmianach, stworzyliśmy platformę do rozmowy o przyszłości branży. Przedstawiamy na niej konkretne, menedżerskie analizy, prognozy dla branży oraz przejrzyste oceny rozwiązań technicznych, które mogą się niebawem pojawić. Jako punkt wyjścia do dyskusji proponujemy trzy scenariusze stworzone z wykorzystaniem metody foresightowej i zapraszamy do niej wszystkich zainteresowanych tematem. 

Jestem szczerze przekonany, że nasz strategiczny projekt Transformacja 2050, tak samo jak to spotkanie w Międzyzdrojach, przyczynią się do wymiany poglądów i identyfikacji optymalnej ścieżki rozwoju. Ścieżki, którą powinno podążać polskie ciepłownictwo, by mogło się zmienić, by mogło przyczynić się do urzeczywistnienia celów polityki klimatycznej, by mogło odpowiedzieć na oczekiwania społeczeństwa, które żąda zdrowego i bezpiecznego otoczenia. 

Życzę Państwu ciekawych obrad, 
Frédéric Faroche
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce