Wyzwania polskiego ciepłownictwa

Polska energetyka cieplna od dłuższego czasu stawia czoła wyzwaniom, których źródłem są zarówno unijne regulacje, jak i rosnące wymagania mieszkańców i presja opinii publicznej. Smog, rosnące ceny węgla i ciepła to tylko niektóre z problemów, z którymi boryka się sektor energetyczny. Zasadnym zdaje się być zatem pytanie, czy rodzime ciepłownictwo jest w stanie przetrwać?

Powyższe kwestie to bowiem niejedyne wyzwania, z jakimi Polska musi się zmierzyć. Nie należy zapominać o regulacjach związanych z energochłonnością budynków, jak również z rosnącą ilością odpadów komunalnych. 
Tego rodzaju wymagania adresowane są przede wszystkim do polskich samorządów, na których spoczywa obowiązek dostosowania miejskich systemów ciepłowniczych. Oczywistym jest, że wszelkie modernizacje niosą za sobą dodatkowe koszty dla gmin. A jak wynika ze statystyk, zadłużenie polskich gmin w 2017 roku wyniosło 57 miliardów złotych. Polska energetyka cieplna wymaga zatem rozwiązań, które z jednej strony będą charakteryzować się ekologicznym podejściem i innowacyjnością, a z drugiej, będą oszczędne kosztowo.
Wspólnie wypracujmy rozwiązanie!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Veolia, od ponad 20 lat, jest zaufanym partnerem polskich samorządów, zarządza systemami ciepłowniczymi w 40 miastach na terenie całego kraju. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie z władzami miejskimi poprawiać jakość życia mieszkańców. Przekształca istniejące systemy ciepłownicze na systemy efektywne energetyczne.
Na zbliżającym się V Europejskim Kongresie Samorządów Veolia poprowadzi warsztat, w ramach którego pochyli się nad problemami polskiego ciepłownictwa.
Wraz z zaproszonymi gośćmi  przedstawicielami Samorządów oraz sektora energetycznego, wypracowane zostaną rozwiązania, stanowiące możliwie najbardziej skuteczną odpowiedź, na wyzwania związane zarówno z unijnymi regulacjami, jak i potrzebami samych mieszkańców. Wzięte zostaną pod uwagę ograniczenia czysto ekonomiczne oraz pokazane zostaną innowacyjne rozwiązania, które są zarówno ekologiczne, jak i oszczędne kosztowo.
Veolia podejmie próbę znalezienie odpowiedzi na kilka niezwykle istotnych pytań:

  • Jaki będzie koszt wyjścia z węgla w mieście a jaki koszt pozostania przy nim?
  • Czy powinniśmy modernizować miejskie systemy ciepłownicze? Kto powinien to wówczas finansować?
  • W co inwestować? W źródła, w sieci czy w efektywność energetyczną budynków?

Europejski Kongres Samorządów już niedługo
V Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 8-9 kwietnia bieżącego roku, w Krakowie. Spotkają się tam przedstawiciele samorządów z przedstawicielami sektora energetycznego. Zarówno jedni, jak i drudzy będą poszukiwać rozwiązań, które pozwolą polskim miastom sprostać wyzwaniom przyszłości.