Veolia zabezpiecza ciągłość dostaw ciepła i wody w czasie epidemii

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 Grupa Veolia w Polsce wprowadziła szereg procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i możliwości dalszej, nieprzerwanej realizacji zadań przez 4 600 pracowników firmy w całym kraju. Dzięki nim dostawy ciepła i wody do blisko 3 milionów odbiorców nie są zagrożone.

Zarządzanie obecnie panującą sytuacją wymaga odwagi, odpowiedzialności oraz szybkich reakcji. Każdy pracownik Veolii doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności w tym szczególnym okresie, bo od lat zapewniamy energię i wodę milionom Polaków. Choć wszyscy pierwszy raz mierzymy się z tak trudną sytuacją, to staramy się myśleć długofalowo, ale też elastycznie reagować, by móc aktywnie wspierać naszych klientów. To nie tylko biznes czy przemysł, ale przede wszystkim 109 samorządów oraz kluczowych w obecnej sytuacji 276 szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Z tego powodu podjęliśmy szereg kroków z myślą o niezakłóconej produkcji i zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom. Bez nich nie byłoby to możliwe.
Frederic Faroche
prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce

Firma wdrożyła plany ciągłości działania przygotowane z myślą o sytuacjach kryzysowych i na bieżąco dostosowuje je w zależności od potrzeb. Przede wszystkim do minimum ograniczyła personel, który realizuje swoje obowiązki w miejscu pracy. Ten został wyposażony w kompletne zestawy środków ochrony osobistej, obejmujący maski, rękawiczki oraz środki odkażające, a kontakt między zmianami został zminimalizowany. Dodatkowo odwołano lub przełożono w czasie wszystkie prace, które nie są ani pilne, ani związane bezpośrednio z zapewnieniem dostaw energii.

W pozostałych przypadkach praca została zorganizowana zdalnie, z wykorzystaniem szeregu narzędzi cyfrowych.