Veolia partnerem konferencji Eco-Miasto

Veolia wspiera miasta w zielonej transformacji

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, wymiana indywidualnych źródeł ciepła na te sieciowe, skutkująca redukcją smogu czy budowanie świadomości ekologicznej – to niektóre z działań podejmowanych przez firmy z branży usług środowiskowych, mające na celu poprawę jakości życia w mieście. Veolia jako partner konferencji Eco-Miasto będzie podczas niej opowiadała o współpracy z władzami miejskimi oraz wspieraniu ich w zielonej transformacji.

Jednym z głównych prelegentów wydarzenia będzie Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, który weźmie udział w otwierającym konferencję panelu  „Energia (dla) zmian w miastach”. W jego trakcie będzie opowiadał o tym, w jaki sposób firmy działające w branży usług środowiskowych, przede wszystkim w obszarze energetyki, są w stanie przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Koncentracja na tym wyzwaniu ma głębokie uzasadnienie – bo choć miasta zajmują 2-3 proc. powierzchni lądu, to generują ¾ emisji gazów cieplarnianych. Na nich zatem spoczywa główna odpowiedzialność za ograniczenie globalnego ocieplenia, zwłaszcza że analitycy przewidują ich dalszy rozrost.

Poza zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia całego świata, konferencja będzie poruszała także problemy lokalne. W przypadku Polski jednym z najważniejszych wyzwań jest jakość powietrza. Uciążliwość smogu jest widoczna przede wszystkim zimą, gdy zaczynają pracować indywidualne źródła ciepła, drugi obok transportu powód powstawania zanieczyszczenia powietrza w miastach. Paweł Orlof, prezes zarządu i dyrektor generalny Veolii Energii Warszawa będzie mówił o współpracy z władzami Warszawy na rzecz likwidacji tzw. „kopciuchów”, opalanych węglem pieców, i zastępowania ich ogrzewaniem sieciowym, czyli efektywnym i przyjaznym środowisku rozwiązaniem.

Wsparcie miast na poziomie konkretnych rozwiązań to jednak ostatni etap procesu, ponieważ wszystko rozpoczyna się od kształtowania postaw proekologicznych. O tym w jaki sposób mówić do mieszkańców by budować ich świadomość w zakresie troski o środowisko  i rozbudzać ich zaangażowanie będzie opowiadała Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolii Polska.  

Jednak debaty o przyszłości miast to niejedyny wymiar konferencji Eco-Miasto. Będzie ona również zwieńczeniem konkursu o tym samym tytule, mającym na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Zwycięzcy – po dwa ośrodki (jeden do 100 tys. mieszkańców, a drugi powyżej) – zostaną nagrodzeni w pięciu kategoriach: gospodarka wodna, zieleń miejska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność i efektywność energetyczna.

Konferencja Eco-Miasto odbędzie się w tym roku w dniach 21-24 września. Będzie mieć miejsce po raz siódmy, a jej motywem przewodnim jest „energia zmian”. Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz portal Teraz Środowisko. Fundacja Veolia Polska jest partnerem strategicznym wydarzenia.