System zarządzania jakością

Zintegrowany System Zarządzania w grupie Veolia w Polsce spełnia wymagania następujących norm:

 • ISO 9001:2015  Systemy Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2015  Systemy Zarządzania Środowiskowego
 • BS OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 50001:2011 System Zarządzania Energią.

Podstawą budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w której zdefiniowano cele dotyczące kierunku rozwoju i doskonalenia systemu:

 • Utrzymanie i optymalizacja procesów
 • Minimalizacja ryzyka Klienta w zakresie jego obsługi
 • Systematyczne doskonalenie jakości obsługi multi-technicznej budynków
 • Ciągłą optymalizację i poszerzanie zakresu świadczonych usług
 • Ograniczanie ładunku emitowanych zanieczyszczeń
 • Systematyczne monitorowanie, ocenę i planowanie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Sukcesywne dążenie do minimalizacji ilości awarii i wypadków.