Raport Wpływu Grupy Veolia w Polsce

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradczą Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia to największy prywatny dostawca ciepła w kraju. Jest także wiodącym inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny, pozostając firmą odpowiedzialną społecznie.

 

PDF
Raport Wpływu (8.02 MB)
PDF
Raport Wpływu infografiki (930.36 KB)
PDF
Impact Report Infographics (912.47 KB)

HISTORIA

1997 - utworzenie Compagnie Générale de Chauffage Termika (CGC Termika) w Polsce

2002 -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach dołącza do grupy kapitałowej Veolia Environnement

2002 - Poznańska Energetyka Cieplna staje się częścią grupy (obecnie Veolia Energia Poznań)

2004-2005 -  Zespół Elektrociepłowni Poznańskich (obecnie Veolia Energia Poznań ZEC) staje się częścią grupy., do grupy dołącza również Zespół Elektrociepłowni w Łodzi (obecnie Veolia Energia Łódź)

2008 - do grupy dołącza Praterm (obecnie Veolia term)

2011 - Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie dołącza do grupy (obecnie Veolia Energia Warszawa)

 
Dzisiaj grupa Veolia zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.