Raport Wpływu Grupy Veolia w Polsce

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradczą Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia to największy prywatny dostawca ciepła w kraju. Jest także wiodącym inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny, pozostając firmą odpowiedzialną społecznie.

 

HISTORIA

1997 - utworzenie Compagnie Générale de Chauffage Termika (CGC Termika) w Polsce

2002 -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach dołącza do grupy kapitałowej Veolia Environnement

2002 - Poznańska Energetyka Cieplna staje się częścią grupy (obecnie Veolia Energia Poznań)

2004-2005 -  Zespół Elektrociepłowni Poznańskich (obecnie Veolia Energia Poznań ZEC) staje się częścią grupy., do grupy dołącza również Zespół Elektrociepłowni w Łodzi (obecnie Veolia Energia Łódź)

2008 - do grupy dołącza Praterm (obecnie Veolia term)

2011 - Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie dołącza do grupy (obecnie Veolia Energia Warszawa)

 
Dzisiaj grupa Veolia zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.