Przemysł mleczarski

Veolia Industry Polska tworzy projekty zapewniające kompleksowe wsparcie dla przemysłu mleczarskiego przejmując na siebie całość zagadnień nieprodukcyjnych: 

  • kompleksowe techniczne utrzymanie obiektów
  • produkcję oraz dystrybucję mediów, w szczególności: energii cieplnej, elektrycznej i chłodu wraz z zarządzaniem energią i innymi mediami.

Trzy poziomy rozwiązań

USŁUGI: 
Zobowiązania Veolii Industry Polska to dostępność wysokiej jakości obsługi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Firma realizuje usługi zgodnie z polityką jakości, stosując plan przeglądów prewencyjnych oraz napraw w celu utrzymania sprawności instalacji. Dostarcza klientowi pełny raport napraw i serwisów oraz dziennik zdarzeń z informacją na temat stanu instalacji.

ENERGIA:
Veolia Industry Polska poszerza pakiet usług gwarantując dostawy ciepła systemowego, pary technologicznej, energii elektrycznej i innych mediów o określonych parametrach i dostępności według wymagań klienta.
W trosce o najwyższą jakość usług Veolia Industry Polska poszukuje usprawnień i oszczędności energii w obsługiwanym obiekcie, a także służy wsparciem w opracowaniu długoterminowego planu zużycia energii.

EFEKTYWNOŚĆ:
Oprócz usług zawartych w pakiecie ENERGIA Veolia Industry Polska gwarantuje dodatkowo redukcję zużycia energii poprzez poszukiwanie optymalnego modelu z uwzględnieniem odzysku energii odpadowej. Realizując ten pakiet usług kontroluje całą instalację poprzez jej opomiarowanie. Przeprowadza szkolenia dla pracowników obsługiwanych obiektów, aby wdrażać zachowania proekologiczne i zwracać uwagę na kwestię oszczędzania. Monitoruje zużycie energii online, biorąc odpowiedzialność za koszt zużycia energii. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie niezawodności obsługiwanych instalacji i wdrożenie optymalnych oszczędności.

Długookresowe zobowiązania
Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta
Trzy poziomy rozwiązań:
usługi
energia
efektywność