Paliwo gazowe

Jesteśmy zaufanym Partnerem firm oraz instytucji publicznych, dla których, dostarczamy paliwo gazowe.

Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz elastyczne warunki płatności. Oferujemy różne rodzaje kontraktów na paliwo gazowe, dostosowane do profilu zużycia oraz działalności klientów biznesowych (MSP, duże firmy), deweloperów i wspólnot mieszkaniowych, klientów przemysłowych, samorządów i instytucji publicznych.

Rozumiemy potrzeby klientów gazowych, ponieważ rozwijamy w Grupie Veolia program dekarbonizacji kotłowni węglowych.

VEO Standard

Sprzedaż ze stałą  ceną w całym okresie trwania kontraktu. Gwarancja uniezależnienia się od wahań cen energii i gazu na rynku.

VEO Flex

Sprzedaż z ceną indeksowaną wobec notowań energii elektrycznej lub gazu na Towarowej Giełdzie Energii, z możliwością decydowania o wolumenach i momencie uruchamiania transz zakupowych. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ZESPOŁEM NASZYCH DORADCÓW