Outsourcing energetyczny

Oferowane przez Veolię usługi outsourcingowe polegają na doradztwie energetycznym, realizacji inwestycji i prowadzeniu eksploatacji obiektu, zarządzaniu majątkiem i dostawie ostatecznych produktów energetycznych niezbędnych do osiągnięcia wymiernych oszczędności w przedsiębiorstwie.
Poprzez outsourcing klienci mają możliwość realizowania obsługi procesów energetycznych niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwaw sposób bardziej efektywny.
 
Procesy podlegające outsourcingowi to:

  • produkcja i dystrybucja energii
  • odzyskiwanie energii z surowców wtórnych
  • ​przetwarzanie energii

KORZYŚCI wynikające z outsourcingu:

  • koncentracja klienta na jego działalności biznesowej
  • optymalizacja kosztów obsługi
  • poprawa rentowności i efektywności procesów
  • podniesienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
  • niskie koszty zarządzania kontraktem
  • dostęp do szerokiego grona specjalistów z zakresu energetyki