Optymalizacja efektywności energetycznej budynków

Wykorzystując możliwości oferowane przez nowe technologie informatyczne i systemy inteligentne, Veolia wdraża inteligentne rozwiązania monitorujące w celu prowadzenia pomiarów, zarządzania i poprawy efektywności energetycznej budynków.

 

Poprawa efektywności energetycznej dzięki inteligentnym urządzeniom i ludzkiej inteligencji

W naszych domach termostat stał się nieodzownym narzędziem do lokalnego zarządzania kotłem, kontrolowania temperatury otoczenia i w efekcie do oszczędzania energii. Ta sama problematyka pojawia się w budynkach i obiektach komercyjnych i publicznych, ale na zupełnie inną skalę. Zwykły termostat ustępuje tam miejsca kompletnemu, zintegrowanemu łańcuchowi technologii oraz usług służących do monitorowania i zarządzania różnymi danymi.

Gromadząc i przetwarzając dane w wyspecjalizowanych centrach zarządzania zwanych „hubgrade”, Veolia może zaoferować szeroki wachlarz inteligentnych usług ukierunkowanych na wydajność i raportowanie. Pakiet wsparcia może również obejmować dostosowaną do danego przypadku pomoc w podnoszeniu świadomości i zmianie zachowań użytkowników budynków.

Dzięki takim rozwiązaniom Grupa skutecznie wspiera swoich klientów komunalnych, komercyjnych i przemysłowych w dążeniu do efektywności energetycznej oraz w zarządzaniu wodą i odpadami. Współpracuje z nimi również poprzez umowy o poprawę efektywności energetycznej, których celem jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii.

AUTENTYCZNE PRZYKŁADY 

  • W HISZPANII centrum hubgrade w Bilbao monitoruje ponad 2000 obiektów, w tym prawie 1000 budynków, 60 zakładów przemysłowych oraz 20 sieci ciepłowniczych i chłodniczych.
  • W ARGENTYNIE szpital IADT i Fundacja Favaloro zostały podłączone do hubgrade w Buenos Aires, uzyskując oszczędności energii sięgające ponad 20%.
  • W BELGII Grupa wspiera Krajowe Biuro Emerytalne [ONP - odpowiednik ZUS], któremu  pomogła zwiększyć świadomość tematyki energetycznej wśród 1700 pracowników tej instytucji, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii o 31% w siedmiu budynkach, a to stanowi równowartość 39 MWh w skali roku.
  • W POLSCE, w Warszawie Hubgrade - Centrum zarządzania energią - zarządza i monitoruje ok. 1500 budynków mieszkalnych w mieście. Pozwala to wypracować ok. 13-17% oszczędności zużycia ciepła w skali roku. 

43%

Tekst do pierwszej z kluczowych danych: energii zużywanej co roku we Francji jest wykorzystywane przez sektor budowlany

 

Wielopoziomowa efektywność tworząca wysoce skuteczne rozwiązania dla wszystkich

Transformacja ekologiczna oznacza zainteresowanie nie tylko wynikami ekonomicznymi i finansowymi, ale też pracę nad efektywnością w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, handlowych i zasobów ludzkich. Wielopoziomowa efektywność to osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy wszystkimi tymi czynnikami, które dla nas stanowią niepodzielną całość.

Efektywność zasobów ludzkich

Kompetencje biznesowe i know-how

Efektywność społeczna

Zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników budynków

Efektywność środowiskowa

Ochrona i optymalizacja zasobów energetycznych; unikanie emisji CO2

Efektywność handlowa

Zwiększenie konkurencyjności; zmniejszenie kosztów energii i kosztów operacyjnych; pomoc w osiągnięciu celów społecznej odpowiedzialności biznesu

Efektywność ekonomiczna i finansowa

Wzrost przychodów i zwiększona zdolność inwestycyjna