Odpady komunalne

Oferujemy rozwiązanie polegające na świadczeniu usługi termicznego przekształcania frakcji pre-RDF oraz produkcji ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego.

Klientom samorządowym, posiadającym do zagospodarowania frakcje resztkowe z przetwarzania odpadów komunalnych tzw. pre-RDF (np. poprzez spółki komunalne) oraz jednocześnie zarządzającym miejskimi sieciami ciepłowniczymi, proponujemy rozwiązanie polegające na świadczeniu usługi termicznego przekształcania frakcji pre-RDF oraz produkcji ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego. Oferowana usługa jest realizowana w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będącą własnością Veolii w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Struktura projektu:

Jak to działa?

Partner samorządowy dostarcza nam frakcje resztkowe z przetwarzania odpadów komunalnych. My wykonujemy usługę termicznego przekształcania otrzymanej frakcji, w wyniku czego wytwarzane jest ciepło. Samorząd odbiera ciepło, które następnie, poprzez własną sieć, sprzedaje odbiorcom końcowym. Partner samorządowy płaci zatem za usługę termicznego przekształcania frakcji pre-RDF.

 

Korzyści:

  • Niższe koszty zagospodarowania frakcji resztkowych pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
  • Stabilna cena świadczonej usługi określona w momencie podpisania umowy
  • Niski koszt wyprodukowania ciepła
  • Zmniejszenie emisji substancji, w tym CO2
  • Ochrona środowiska poprzez wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego
  • Długoletnia współpraca ze sprawdzonym partnerem

 

Skontaktuj się z nami!