Oczyszczenie wody z wszelkich rodzajów zanieczyszczeń

Veolia wykorzystuje najnowsze zdobycze wiedzy na temat wody do wykrywania i usuwania wszelkich form zanieczyszczeń, w tym mikrozanieczyszczeń, takich jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną czy pozostałości leków.

 

Zapewnienie doskonale czystej i bezpiecznej wody

Szklanka wody nie zawsze jest taka bezpieczna, jak by się wydawało. Mimo że w XX wieku produkcja wody pitnej osiągnęła niezwykle wysoki poziom, w wodzie nadal można znaleźć niepożądane mikrocząsteczki zwłaszcza po użyciu domowym lub przemysłowym. Mikrozanieczyszczenia  wytwarzane są zarówno przez przemysł, ale także przez gospodarstwa domowe. Mogą pochodzić z niewinnych na pozór źródeł, na przykład z prania ubrań wykonanych z materiałów syntetycznych. zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jakkolwiek trudno jest ocenić zmierzyć wpływ tych  zanieczyszczeń na zdrowie i środowisko, Veolia przyjmuje w tej kwestii postawę proaktywną, projektując i promując specjalistyczne, kompleksowe rozwiązania dedykowane procesom uzdatniania wody.

Począwszy od monitoringu jakości wody poprzez wykrywanie aż do eliminacji zanieczyszceń, Grupa opracowuje innowacyjne technologie i aparaturę, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz  w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

 

AUTENTYCZNE PRZYKŁADY 

  • W Aarhus, drugim co do wielkości mieście w DANII, Veolia bierze udział w eksperymentalnym projekcie MERMISS, który służy do oczyszczania wody z wysokoaktywnych substancji farmaceutycznych w ściekach szpitalnych.
  • We FRANCJI Veolia wprowadziła Vigie Covid-19, rozwiązanie mające pomóc lokalnym władzom w przewidywaniu rozwoju epidemii na ich terenie, wykorzystujące metodę PCR do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w ściekach.

95%

pozostałości leków stosowanych przez pacjentów leczonych w domach trafia do ścieków komunalnych

 

250 000

mieszkańców na terenie Artois - Douaisis korzysta z wody zawierającej „zero pestycydów”

90%

pozostałości leków w ściekach komunalnych nadaje się do wyeliminowania (projekt MERMISS, Dania)

Wielopoziomowa efektywność tworząca wysoce skuteczne rozwiązania dla wszystkich

Transformacja ekologiczna oznacza zainteresowanie nie tylko wynikami ekonomicznymi i finansowymi, ale też pracę nad efektywnością w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, handlowych i zasobów ludzkich. Wielopoziomowa efektywność to osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy wszystkimi tymi czynnikami, które dla nas stanowią niepodzielną całość.

Efektywność zasobów ludzkich

Podnoszenie kwalifikacji; rozwijanie innowacyjnej wiedzy specjalistycznej i know-how

Efektywność społeczna

Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia

Efektywność środowiskowa

Poprawa jakości wody; ochrona bioróżnorodności

Efektywność handlowa

Optymalizacja oceny i zarządzania ryzykiem dla zdrowia i środowiska

Efektywność ekonomiczna i finansowa

Wzrost przychodów i zwiększona zdolność inwestycyjna